Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Alle stadier
Kort titel Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter
Lang titel Navigate – Intervention til forbedring af overlevelse blandt sårbare lungekræftpatienter
Overordnede formål

At undersøge om en individualiseret sygeplejeintervention i kombination med patient-rapporterede symptomer (PROs) og fysisk træning kan forbedre overlevelsen, deltagelse i behandling, symptomer og livskvalitet blandt sårbare lungekræftpatienter

Undersøgelsesdesign

Multicenter randomiseret (1:1) kontrolleret studie

Primære endpoints

Overlevelse

Sekundære endpoints
 • Gennemførelse af behandling
 • Livskvalitet
 • Symptomer
 • Livsstil
Inklusionskriterier
 • Ikke-småcellet lungekræft 
 • Alder > 18 år
 • Performance status <2
 • Screenet sårbar (vurderet ud fra 15 spørgsmål omhandlende social støtte, praktiske barrierer, sundhedskompetencer, fysisk funktionsevne og alkoholforbrug, samt kliniske kriterier fra journalen som performance status, alder, komorbiditet og stadie)
Eksklusionskriterier
 • Alvorlig psykiatrisk diagnose eller kognitive problemer
 • Forventet overlevelse < 3 måneder
 • Ikke i stand til at læse og forstå dansk
Behandling

Patienter i interventionen får støtte fra en navigator sygeplejerske, giver løbende besked om symptomer (PROs) og deltager i fysisk træning. Navigator sygeplejersken følger patienten i 12 måneder og motiverer til gennemførsel af behandling og ændring af sundhedsadfærd gennem samtaler fysisk eller per telefon. Patienten bliver spurgt til symptomer (enten elektronisk eller på telefon) for at kunne finde alvorlige symptomer, der kræver ændring i behandlingen samt symptomer, som patienten selv kan lære at håndtere. Patienter vil herudover deltage i et 12 ugers superviseret træningsprogram 2 gange om ugen med konditionstræning og styrketræning. Deltagerne vil udfylde spørgeskemaer om livskvalitet og livsstil ved baseline og efter 3, 6 og 12 måneder, samt gennemføre fysiske test ved baseline og igen efter 3 og12 måneder

Planlagt antal patienter

518

Startdato 2021-11-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-11-01
Resumé for patienter