Niip - CheckMate 8HW

Sygdom Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel Niip - CheckMate 8HW
Lang titel Et fase 3b, randomiseret klinisk studie af nivolumab alene, nivolumab i kombination med ipilimumab eller investigators valg af kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch reparations-system (dMMR).
Overordnede formål

At sammenligne de kliniske fordele målt ved progressionsfri overlevelse, objektiv responsrate og absolut overlevelse opnået ved nivolumab i kombination med ipilimumab eller nivolumab monoterapi hos patienter med kolorektalcancer med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch reparations-system (dMMR).

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet, fase 3b forsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review (BICR)

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator vurdering
 • Objektiv responsrate jf. blindet uafhængig central review
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomskontrolrate jf. blindet uafhængig central review
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
 • Objektiv reponsrate jf. Investigator vurdering
 • Sygomskontrolrate jf. Investigator vurdering
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret recidiverende eller metastatisk kolorektalcancer uanset tidligere behandlingsanamnese med kemoterapi og/eller targeteret behandling, som ikke er egnet til kirurgisk behandling
 • Kendt tumor MSI-H eller dMMR status
 • Performance status 0-1
 • Ekstra biologisk materiale til SARS-CoV-2 ved screening, i behandlingsforløb samt ved follow up
Eksklusionskriterier
 • Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom eller pneumonitis
 • Kendt HIV positiv eller AIDS
Behandling

Arm A: Nivolumab
240 mg nivolumab administreres i.v. på dag 1, 15 og 29 i 1. og 2. serie af 6 uger. Fra og med serie 3 administreres 480 mg nivolumab i.v. på dag 1 i hver serie af 4 uger

Arm B: Nivolumab + ipilimumab
240 mg nivolumb administreres i.v. på dag 1 og 22 i 1. og 2. serie af 6 uger. Fra og med serie 3 administreres 480 mg nivolumab på dag 1 i hver serie af 4 uger
1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. på dag 1 og 22 i 1. og 2. serie af 6 uger

Arm C: Investigators valg af kemoterapi
400 mg leocovorin administreres i.v. på dag 1, 15 og 29 i 1. og 2. serie af 6 uger, samt på dag 1 og 15 fra og med serie 3 af 4 uger
400 mg/m2 flourouracil administreres i.v. på dag 1, 15 og 29 i 1. og 2. serie af 6 uger, samt på dag 1 og 15 fra og med serie 3 af 4 uger
Der tillægges behandling med enten oxaliplatin, irinotecan (evt. bevacizumab) eller cetuximab efter investagators skøn

Planlagt antal patienter

Total: 494, heraf ca. 12 i Danmark

Startdato 2019-11-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-000040-26

Clinicaltrials.gov nr.: NCT04008030

Diverse

Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter