NMDSG14B

Sygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Kort titel NMDSG14B
Lang titel Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
Overordnede formål

At udvikle højsensitive metoder til tidlig detektion af recidiv baseret på patientens unikke mutationer.

Undersøgelsesdesign

Observationelt kohorte studie

Primære endpoints
  • Niveauet af allel frekvens (MRD) associeret med fuldstændigt hæmatologisk recidiv
Inklusionskriterier
  • Myelodysplastisk syndrom med planlagt allogen stamcelletransplantation
  • En eller flere identificerede mutationer
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet.
Der foretages mutations screening før planlagt allogen stamcelletransplantation. Tilstedeværelsen af mutationer følges hyppigt i knoglemarv og blod efter transplantationen.

Planlagt antal patienter

Total: 200

Startdato 2016-08-01
Deltagende hospitaler
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT02872662

Diverse

Sponsor: Nordic MDS Group

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01