Nordic En Bloc Trial

Sygdom Blærekræft
Sygdom, yderligere informationer

Ikke-muskelinvasiv

Kort titel Nordic En Bloc Trial
Lang titel Forsøgets lange titelNordic En Bloc Trial – A multicenter randomised trial on En Bloc-resection of non-muscle invasive bladder tumours
Overordnede formål

Sammenligne en bloc-resektion med konventionel TURB af ikke-muskelinvasive blæretumorer mht. patologisk kvalitet målt ved en central patologirevision af alle præparater.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret multicenterstudie

Primære endpoints

Primære endpoints Andel af patienter med uændret T-stadie ved central patologirevision og evt. reTURB ift. primære patologi.

Sekundære endpoints
 • Operationstid
 • Patologiske fund ved revision
 • Onkologiske outcomes
 • Patientrapporteret outcome
Inklusionskriterier
 • Alder >18 år
 • Primær, papillomatøs blæretumor >1cm i diameter
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Eksklusionskriterier • Klinisk mistanke om muskelinvasiv/solid tumor
 • Tumor lokaliseret i et blæredivertikel
 • En bloc-resektion vurderes ikke teknisk muligt
Behandling
Patienter der opfylder ovenstående inklusionskriterier, randomiseres 1:1 mellem
 
Kontrolgruppe: Konventionel TURB
 
Interventionsgruppe: En bloc-resektion
 
Patienterne følger herefter lokale retningslinjer for behandling og follow-up.

 

Planlagt antal patienter

I alt 220; 110 i hver gruppe.

Startdato 2022-01-03
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger
 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, NO
 • Paula Stradina Clinical University Hospital, Riga, LT
 • North Estonia Medical Centre, Tallinn, EE
 • Turku University Hospital, Turku, FI
Protokolnr

VEK Region Midtjylland: 1-10-72-31-21

ClinicalTrials.gov: NCT05223491

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter