OPRA

Sygdom Behandling på tværs af hæmatologiske sygdomme, Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel OPRA
Lang titel Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus).
Overordnede formål

At undersøge om via test af række gener i væv og blod kan man forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for patienten.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt vævs og blodprøve studie

Primære endpoints
 • At bestemme procentdel af deltagere med en molekylær tumor profil, som kan have betydning for behandlingsstrategi
 • At undersøge om cirkulerende tumor DNA (ctDNA) fra blod (liquid biopsies) kan bruges i stedet for vævsbiopsier
 • At evaluere ctDNA som en mulig progressions markør samt en markør for monitorering af behandlingseffekt
Sekundære endpoints
 • Responsrate
 • Tid til progression
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Korrelation mellem responsrate og cDNA
 • Korrelation mellem molekylær tumor profil og cDNA
Inklusionskriterier
 • Diagnose af enhver metastaserende cancer, hvor standard antineoplastisk behandling ikke eksisterer
 • PS 0-1
Behandling

Der er ingen selvstændig behandling i dette studie. Der tages tre biopsier fra tumor. Blodprøver tages i forbindelse med scanninger samt i forbindelse med hvert besøg på kræftafdelingen.

Planlagt antal patienter

Total: 60-120

Startdato 2018-03-01
Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

VEK sagsnr.: 1-10-72-337-16

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter