OxaNeuro

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Adjuverende
Kort titel OxaNeuro
Lang titel En lodtrækningsundersøgelse, der skal belyse, om føleforstyrrelser efter behandling med kemoterapi kan forebygges eller lindres ved indtagelse af fiskeolie sammenlignet med planteolie
Overordnede formål

At sammenligne effekten af fiskeolie og planteolie på forekomst og sværhedsgrad af kemoterapi-induceret perifer neuropati ved adjuverende behandling med capecitabin i kombination med oxaliplatin efter operation for tarmkræft samt undersøge effekten af olietilskud på vægt, kognitiv og mental status samt biologiske markører og deres relation til neuropati

Undersøgelsesdesign

Multicenter, randomiseret, dobbeltblindet studie

Primære endpoints
 • Incidens af kemoterapi-induceret perifer neuropati (CIPN) ved 8 måneder
Sekundære endpoints
 • Intensitet af CIPN-relaterede neuropatiske smerter ved 8 måneder
 • Sværhedsgrad af CIPN ved 8 måneder
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom i colon eller rektum
 • Planlagt standard adjuverende behandling med capecitabin i kombination med oxaliplatin
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med neurotoksisk kemoterapi
 • Neurologiske (inklusiv neuropati) eller psykiske sygdomme, diabetes eller andre signifikante medicinske forhold
 • Alkohol- eller stofmisbrug
 • Sensoriske forstyrrelser i fødderne
 • Spinal stenose
 • Vaskulær sygdom
 • Kendt allergi over for fisk, fiskeolie eller planteolie
 • Dagligt indtag af oliesupplement og ikke villig til at stoppe oliesupplement i forsøgsperioden
 • Mangel på samtykke til hudbiopsi
Behandling

4 kapsler (enten planteolie eller fiskeolie) administreres per o.s. én gang dagligt i 8 måneder

 

Planlagt antal patienter

120 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aalborg Universitetshospital