PARAT

Sygdom Lungekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel PARAT
Lang titel Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg
Overordnede formål

At undersøge, om et kortere palliativ stråleterapi med 20 Gy/4 F kan reducere den tidlige esofageale toksicitet sammenlignet med 30 Gy/10 F hos patienter med lungekræft.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret fase 3 studie

Primære endpoints

Tidlig esofagitis (CTC AE grad 2-4, symptomatisk esofagitis med påvirket spisning/synkning og/eller indikation for oralt supplement) 2 uger efter afsluttet stråleterapi.

Sekundære endpoints
 • Ændringer i symptomscore på hoste, smerte, dyspnø, bronkopulmonal blødning og performance status vurderet 2 uger, 3 uger, 8-10 uger og 6 måneder efter afsluttet stråleterapi
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
 • Sygdomsrespons
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verifiveret ikke-småcellet lungekræft eller småcellet lungekræft
 • Stadie III-IV og ikke kandidat til kurativ behandling
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere stråleterapi mod thorax, som forhindrer bestråling med 30 Gy/10 F
Behandling

Arm 1
Stråleterapi med 20 Gy/4 F

Arm 2
Stråleterapi med 30 Gy/10 F

Planlagt antal patienter

Total: 1184

Startdato 2018-11-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03632603

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter