PAVO

Sygdom
Kort titel PAVO
Lang titel Langtids-opfølgning af patienter behandlet med lentivirus baseret CAR T-celle terapi
Overordnede formål

At vurdere om CAR-T-celle terapi er sikkert og effektiv på lang sigt ved at undersøge langtidsbivirkninger samt effekt hos patienter, som har fået CAR-T-celle terapi

Undersøgelsesdesign

Åbent observationsstudie

Primære endpoints
 • Andel af patienter med:
  • Nye sekundære maligniteter
  • Nye alvorlige infektioner
  • Nye alvorlige neurologiske sygdomme
  • Ny forekomst eller forværring af tidligere reumatologisk eller anden autoimmun sygdom
  • Nye hæmatologiske sygdomme
  • Andre bivirkninger relateret til CAR T-celle terapi
Sekundære endpoints
 • Andel af patienter med detekterbare modificerede T-celler i perifert blod ved specifikke tidspunkter
 • Andel af patienter med detekterbar RCL i perifert blod ved specifikke tidspunkter
 • Andel af patienter med recidiv eller progression, som ikke havde recidiv eller progression ved forsøgsstart
 • Incidens af død
 • B- og T-lymfocyt tal
 • Højde og vægt, Tanner stadier, menstruationsstatus
Inklusionskriterier
 • Modtaget CAR T-celle terapi i et Novartis- eller Penn-sponsoreret CAR-T behandlingsforsøg, hvor CAR-T-celle terapi blev givet som monoterapi eller kombinationsterapi
Eksklusionskriterier

ingen

Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette forsøg

Patienter bliver bedt om at komme til ekstra opfølgningsbesøg og bliver kontaktet pr. telefon mhp sygdomsstatus

Planlagt antal patienter

Ca. 700 patienter i alt, heraf 4 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT02445222

EudraCT: 2014-001673-14 

Diverse

Sponsor: Novartis

Primær investigator Rigshospitalet