PLAN-A Markører

Sygdom Analkræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel PLAN-A Markører
Lang titel Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer
Overordnede formål

At undersøge den prædiktive og prognostiske værdi af forskellige biomarkører for at forbedre strålebehandling af anal cancer.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt biomarkør studie

Primære endpoints
  • Korrelation mellem tumor karateristiska, hypoxi/HPV markører og cfDNA
  • Komplet klinisk respons
  • Recidivfri overlevelse
  • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
  • Patienter med anal cancer, der skal modtage strålebehandling
Eksklusionskriterier
  • Tilstande der kontraindicerer blodprøvetagning
  • Anden malign sygdom inden for 5 år, fraset basalcelle carcinomer
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Der tages blodprøver før, under og efter det planlagte strålebehandlingsforløb. Vævsbiopsier vil blive indhentet fra de respektive patologiske afdelinger.

Planlagt antal patienter

Total: 300

Startdato 2016-04-01
Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
  • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
  • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Århus KFE nr.: 1523

Herlev KFE nr.: GI 1615

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01