Precanu

Sygdom Endetarmskræft, Prostatakræft
Kort titel Precanu
Lang titel Hyppighed og klassificering af akut stråleinduceret diarré hos patienter med prostata og endetarmskræft under kurativ ekstern strålebehandling
Overordnede formål

At undersøge frekvens, sværhedsgraden og typen af akut stråleinduceret diarré hos patienter med prostata eller rectumcancer samt undersøge ernæringens betydning for forebyggelse af diarré og ændringer i mikrobiomet under kurativ ekstern strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, observationelt, multicenter forsøg

Primære endpoints
 • Frekvens og klassifikation af stråleinduceret diarré
 • Brug af anti-diarré medicin eller laksantia
 • Livskvalitet
 • Ændringer i mikrobiomet
Inklusionskriterier
 • Histopatologisk verificeret prostata eller rektal adenocarcinom
 • Planlagt kurativ ekstern strålebehandling mod bækkenet med eller uden kemoterapi eller androgen deprivationsterapi
 • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Tidligere ekstern strålebehandling eller en anden type bestråling mod bækkenet
 • Anamnese med inflammatorisk tarmsygdom
 • Kolostomi
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie. Der bliver taget blod- og afføringsprøver og patienter bliver bedt om at lave afføringsdagbog samt mad-dagbog

Planlagt antal patienter

Minimum 100 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Aalborg Universitetshospital