Precanu

Sygdom Endetarmskræft, Prostatakræft
Kort titel Precanu
Lang titel Hyppighed og klassificering af akut stråleinduceret diarré hos patienter med prostata-og endetarmskræft under helbredende ekstern strålebehandling
Overordnede formål

Forsøget har til formål, at afdække gener ved stråleudløst diarré hos patienter med prostata-og endetarmskræfti form af:

•Hyppighed

•Sværhedsgrad

•Type

Desuden undersøges mad og drikkes betydning for forebyggelse af diarré under strålebehandling.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt kohorte studie

Primære endpoints
  • Daglig/ugentlig afføringsfrekvens
  • Tidspunkt på dagen for afføring
Sekundære endpoints

Blodprøve-analyser og gener ifbm. Stråleudløst diarre

Behandling

Ingen

Planlagt antal patienter

100

Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
  • Rigshospitalet
  • Sjællands Universitetshospital - Næstved
  • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
  • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Aalborg Universitetshospital