PRECODE

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel PRECODE
Lang titel Præcisionsmedicin inden for kræftbehandling på Odense Universitets Hospital, OUH
Overordnede formål

At evaluere en ny infrastruktur til udredning af patienter med uhelbredelig kræftsygdom, hvor standardbehandling har vist sig uvirksom samt at undersøge om genetiske ændringer i patienternes tumorvæv kan give anledning til et eksperimentel behandlingstilbud.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt kohortestudie

Primære endpoints
  • Sammenligne tid til sygdomsforværring
  • Sammenligne overlevelse blandt patienter, der fik et eksperimentel behandlingstilbud med dem, der ikke fik et tilbud
Inklusionskriterier
  • Performance status 0-2
  • Kræft, der ikke kan helbredes, uanset fra hvilket organ kræftsygdommen opstod
  • Sygdomsforværring under eller efter standardbehandling, dvs. at kendte, effektive behandlinger har vist sig virkningsløse
  • Organfunktion som tillader behandling
  • Forventet levetid > 3 maneder
Behandling

Der er ingen behandling tilknytet studiet. Patienterne bliver udredt med blodprøver, PET/CT scanning, og biopsi fra egnede metastaser.

Planlagt antal patienter

700 per år på OUH

Startdato 2019-01-01
Deltagende hospitaler
  • Odense Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05385081

Videnskabsetisk komite sagsnr. S-20180147

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter