PreVent-ACaLL

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Fase Fase 2, Fase 3
Kort titel PreVent-ACaLL
Lang titel Korttids kombinationsbehandling med acalabrutinib og venetoclax for nydiagnosticerede patienter med CLL i højrisiko for infektioner og/eller tidlig behandling, der ikke opfylder IWCLL kriterierne for behandling. Et randomiseret forsøg med ekstensiv immunfænotypebestemmelse.
Overordnede formål

At undersøge om 3 måneders behandling med en kombination af acalabrutinib og venetoclax kan reducere risikoen for infektioner og behovet for regelmæssig CLL behandling, når det gives til nydiagnosticerede CLL-patienter.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase 2/3 studie

Primære endpoints

Grad ≥ 3 infektionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Behandlingsfri overlevelse
 • CLL-behandlingsfri overlevelse
 • Infektionsgrad
 • Infektionsrate
 • Responsrate og responsvarighed jf. IWCLL kriterierne
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Immunfunktion
Inklusionskriterier
 • CLL diagnose jf. IWCLL kriterierne diagnosticeret inden for et år op til forsøgsopstart
 • Højrisiko for infektion og/eller progressions behandling inden for 2 år jf. CLL-TIM
 • Opfylder ikke IWCLL behandlingskriterierne
 • Forventet levetid > 2 år
 • Adækvat knoglemarvsfunktion
 • Adækvar organfunktion
 • Perfomance status 0-2
 • Negativ test for hepatitis B og C
Eksklusionskriterier
 • Kendt aktiv infektion
 • Tidligere CLL behandling
 • Transformation af CLL (Richters tranformation)
 • Tidligere autoimmune sygdomme som autoimmun hæmolytisk anæmi (AIHA) eller primær immun trombocytopeni (ITP) behandlet med immunosupprimerende behandling eller ukontrolleret AIHA eller ITP
 • Anamnese med progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Andre maligne sygdom som kræver systemisk behandling
 • Behov for behandling med CYP3A4 og CYP3A5 inhibitorer/inducerer
 • Kendt med blødersygdom eller pågående behandling med trombocyt-hæmmere eller antkoagulantia
 • Anamnase med klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Vaccineret med svækket levende vaccine inden for 4 uger op til forsøgsopstart
 • Kendt hypersensibilitet overfor nogle af de komponenter som indengår i forsøget
 • Stort kirurgisk indgreb inden for 30 dage op til forsøgsopstart
 • HIV infektion
 • Anamnase med apopleksi cerebri eller intrakraniel blødning inden for 6 måneder op til forsøgsopstart
 • Malabsorption eller anden GI-sygdom som signifikant påvirker gastrointestinal funktion
 • Behov for behandling med protonpumpehæmmere
Behandling

Arm 1: Acalabrutinib og venetoclax
100 mg acalabrutinib administreres per os 2 gange dgl fra serie 1, dag 1, i 3 serier af 28 dage.
Venetoclax administreres per os 1 gang dgl i serier af 28 dage. Under den første serie øges dosis hver uge. Doserne på 20-50-100-200 administreres i 7 dage, derefter 400 mg 1 gang dgl i 2 serier af 28 dage

Arm 2: Observations arm, ingen behandling

Planlagt antal patienter

Total: 212 patienter, DK 30 patienter

Startdato 2019-11-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-000270-29

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter