Prima B

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 4, Recidiverende sygdom
Kort titel Prima B
Lang titel Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose?
Overordnede formål

At undersøge, hvorvidt en række biomarkører i blod kan forudsige bivirkninger samt tid til sygdomsprogression og død hos patienter med brystkræft, der modtager onkologisk behandling for lokoregionalt recidiv eller spredt sygdom. Man ønsker at finde:

  • Gen-, SNP-, mikroRNA-, protein- og metabolitprofiler, der kan forudsige behandlingsrespons
  • Gen-, SNP-, mikroRNA-, protein- og metabolitprofiler, der kan forudsige prognose
Undersøgelsesdesign

Prospektivt, longitudinelt observationsstudie

Primære endpoints
  • Delstudie 1: Tid til død
  • Delstudie 2: Kardiologiske bivirkninger samt andre alvorlige bivirkninger
Sekundære endpoints
  • Delstudie 1: Tid til progression
Inklusionskriterier
  • Histologisk eller cytologisk verificeret brystkræft
  • Visiteret til onkologisk behandling for lokoregionalt recidiv eller spredt sygdom, og fundet egnet hertil
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Der tages blodprøver på patienterne, der følges i 5 år eller indtil død.

Planlagt antal patienter

Total: 1000

Startdato 2014-11-01
Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
Protokolnr

KFE protokol nr.: MA 1506

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01