Prosalbra

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel Prosalbra
Lang titel Indvendig strålebehandling ved lokalt tilbagefald af prostatakræft
Overordnede formål

At undersøge effekten og bivirkninger af salvage brachyterapi til patienter med recidiv af prostatakræft i prostata eller sædblærerne efter tidligere ekstern strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Et fase 2 prospektivt interventionsstudie

Primære endpoints

Tid til kastrations-resistent prostatakræft

Sekundære endpoints
 • Erektil dysfunktion som ifølge patienten er svær eller meget svær
 • Urinvejssymptomer som patienten vurderer til at være svære eller meget svære
 • Gastrointestinale symptomer som patienten vurderer til at være svære eller meget svære
 • Urethrastriktur
 • Urogenital eller gastrointestinal toksicitet ≥ grad 2
 • Biokemisk recidivfri overlevelse defineret ved Phoenix kriterierne
 • Tid til start på androgen deprivationsbehandling
 • Tid til nadir PSA
 • Nadir PSA
 • Absolut overlevelse
 • Lokalrecidiv i prostata eller sædblærer
 • Regionalrecidiv
 • Fjernmetastasering
 • Specifik prostatakræft overlevelse
Inklusionskriterier
 • Mand ≥ 18 år
 • Diagnosticeret med prostatakræft T1-3b, N0-1, M0 samt modtaget behandling med brachyterapi eller ekstern strålebehandling
 • ≥ 2 år siden primær strålebehandling
 • PSA recidiv efter Phoenix kriterier (nadir + 2)
 • Ingen evidens for spredning til regionale lymfeknuder eller fjernmetastasering på PET/CT-scanning
 • Lokalrecidiv af adenokarcinom i prostata eller sædblærerne verificeret ved MR-vejledt biopsi
 • GTV skal kunne identificeres på en mpMR-skanning
 • Ingen nuværende endokrin behandling
 • Plasma testosteron ≥ 1,75 nm/L
 • PSA fordoblingstid ≥ 6 måneder og ≤ 24 måneder
 • Performance status 0-1
 • DAN PSS score ≤ 20
 • Maximalt urinflow ≥10 ml/s
 • Forventet restlevetid > 5 år
 • PSA ≤ 10 µg/L ved recidiv
Eksklusionskriterier
 • Forstyrrelser i pubic arch
 • Større forkalkninger i prostata
 • Kontraindikation for spinal- eller generel anæstesi
 • Inflammatorisk tarmsygdom
 • Kontraindikation til 3T MR-skanning
 • eGFR < 30 ml/min
 • Urinvejstoksicitet ≥ grad 3 ved forsøgsstart
Behandling

Behandlingen består af brachyterapi givet 2 gange med dosis på 13 Gy

Planlagt antal patienter

50 patienter

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

VEK nummer 1-10-72-218-19

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter