PROstate PROTON Trial 1

Sygdom Prostatakræft
Fase Fase 3
Kort titel PROstate PROTON Trial 1
Lang titel Undersøgelse af behandling med røntgenstråler eller protonstråler til patienter med højrisiko prostatakræft samt tillægsbehandling med hormoner
Overordnede formål

At undersøge om protonstrålebehandling, i en direkte sammenligning med røntgenstrålebehandling, er forbundet med færre bivirkninger hos patienter med prostatakræft, der skal have medbestrålet lymfeknuderne i bækkenet.

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Bivirkninger til protonstrålebehandling og røntgenstrålebehandling
 • Reduktion af bivirkningerne til tarmen ved protonbestråling 2 år efter afsluttet strålebehandling i forhold til røntgenstråler

 

Sekundære endpoints
 • Akutte og sene tarm-, blære- og seksuelle bivirkninger
 • Livskvalitet 
 • Sygdomskontrol
 • Overlevelse 
 • Økonomiske konsekvenser af protonbehandling
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokal eller lokal fremskreden prostatakræft (T1-3N0M0, klinisk T4 tillades hvis indvækst er til blærehalsen)
 • Adenokarcinom skal udgøre mindst 50 % af det syge væv
 • Indikation for elektiv lymfeknudebestråling
 • PSA <100 ng/mL
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid ≥ 10 år
 • Ingen tegn til inflammatorisk tarmsygdom
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling for prostatakræft
 • Hofteprotese
 • Andet metalprodukt i hofteregionen undtagen fiducialer
 • Tidligere større abdominal eller rektal kirurgi
 • Anden malignitet i de sidste 5 år (for undtagelser, se protokol)

 

 

Behandling

Arm A: Fotonstrålebehandling

Patienterne behandles med standard strålebehandling med fotoner samt tillægsbehandling med hormoner

Arm B: Protonstrålebehandling

Patienterne behandles med eksperimentel strålebehandling med protoner samt tillægsbehandling med hormoner

 

Planlagt antal patienter

400 patienter, 200 patienter i hver arm.

Startdato 2022-02-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger

Dansk Center for Partikelterapi, AUH

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter