REBECCA

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Alle stadier
Kort titel REBECCA
Lang titel Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose?
Overordnede formål

At undersøge, hvorvidt en række biomarkører i blod og cancer væv kan forudsige bivirkninger smat tid til recidiv af sygdom, sygdomsprogression og død hos patienter med colorektal cancer, der modtager kirurgisk og onkologisk behandling. Man ønsker at finde:

 • Gen-, SNP-, mikroRNA-, protein- og metabolitprofiler, der kan forudsige behandlingsrespons
 • Gen-, SNP-, mikroRNA-, protein- og metabolitprofiler, der kan forudsige prognose
 • Gen-, SNP-, mikroRNA-, protein- og metabolitprofiler, der kan identificere colorektalcancer i et tidligt stadium
 • Gen-, SNP-, mikroRNA-, protein- og metabolitprofiler, der kan forudsige immunsupression samt det tidlige postoperartive forløb
Undersøgelsesdesign

Prospektivt, longitudinelt observationsstudie

Primære endpoints
 • Delstudie 1: Tid til død
 • Delstudie 2: Kirurgiske bivirkninger samt andre alvorlige bivirkninger efter operation for colorektal cancer
 • Delstudie 3: Kardiologiske bivirkninger samt andre alvorlige bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Delstudie 1: Tid til recidiv af sygdom eller tid til sygdomsprogression
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret colon cancer og rektum cancer
 • Patienter som er visiteret til kirurgisk og/eller onkologisk behandling, og som er fundet egnede hertil
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Patinterne følges i minimun 5 år eller indtil død. Der tages blodprøver under standardbehandlingen.

Planlagt antal patienter

Total: 3000

Startdato 2014-01-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

KFE nr.: GI1441

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01