Relatlimab (CA224-047 )

Sygdom Modermærkekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2, Fase 3
Kort titel Relatlimab (CA224-047 )
Lang titel Et randomiseret, dobbelt-blindet fase 2/3 studie af relatlimab i kombination med nivolumab vs. nivolumab hos deltagere med tidligere ubehandlet metastatisk eller ikke-resektabelt malignt melanom
Overordnede formål

At afgøre hvorvidt nivolumab i kombination med relatlimab er mere effektivt end monoterapi med nivolumab til behandling af ikke-resektabelt malignt melanom eller metastatisk malignt melanom

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindt fase 2/3 studie

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse (både i fase 2 og fase 3 delen af studiet)

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse i subpopulationer
 • Bivirkninger
 • Antal dødsfald
 • Laboratorie abnormaliteter
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret stadie III (ikke-resektabel) eller stadie IV (metastatisk) malignt melanom jf. AJCC stadieinddeling
 • Må ikke tidligere have modtaget systemisk anti-cancer behandling for malignt melanom
 • Tumorvæv fra ikke-resektabel eller metastatisk læsion skal være tilgængeligt for biomarkør analyse
Eksklusionskriterier
 • Aktive hjernemetastaser eller leptomeningeale metastaser
 • Uvealt malignt melanom
 • Aktiv kendt eller mistænkt autoimmun sygdom
 • For yderligere in- og eksklusionskriterier henvises til protokol
Behandling
 • Arm 1: Relatlimab + nivolumab
 • Arm 2: Nivolumab
Planlagt antal patienter

Total: 700

Startdato 2018-10-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-003583-12

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03470922

Diverse

Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01