RESET-C

Sygdom Tyktarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel RESET-C
Lang titel Effekt af immunterapi før operation til patienter med tyktarmskræft af typen dMMR uden spredning
Overordnede formål

At undersøge effekten og sikkerheden af neoadjuverende behandling med immunterapi med pembrolizumab før operation for tidlig coloncancer (stadie I-III) af typen mismatch repair-defekt (dMMR)

Undersøgelsesdesign

Ublindet, multicenter fase II forsøg

Primære endpoints
 •  Patologisk komplet respons 
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Postoperative kirugiske komplikationer
 • Immunhistokemisk analyse af markører inklusiv CD3, CD8 og PD-L1
 • Methyleret cirkulerende cellefrit DNA
 • mRNA genekspression
 • TCR sekventering
 • CT-scanning af thorax og abdomen før og 3-5 uger efter pembrolizumab
 • Endoskopisk evaluering af tumor 1-5 uger før og 3-5 uger efter pembrolizumab
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokaliseret cT1N0M0 til cT4N2M0 (stadie I-III) dMMR coloncancer
 • Indikation for kurativt intenderet kirurgisk indgreb uden neoadjuverende kemoterapi
 • Performance status 0 - 1
 • Adækvat knoglemarvs-, nyre- og leverfunktion
Eksklusionskriterier
 • Alvorlig eller ukontrolleret medicinsk tilstand, som ifølge investigator, øger patientens risiko ved deltagelse i forsøget eller kan påvirke patientens kompliance eller forsøgsresultater
 • Kendt autoimmun sygdom (med undtagelse af thyroidit med erstatningsterapi og type I diabetes melliltus)
 • Tidligere immunterapi med checkpoint-hæmmere eller behandling med andre antistoffer målrettet T-celle co-stimulation eller checkpoint pathways
 • Kendt med HIV, aktiv kronisk eller akut hepatitis B eller C
 • En tilstand som kræver systemisk behandling med enten kortikosteroider (> 10 mg daglig prednisolon eller tilsvarende) eller anden immunsupprimerende behandling inden for 14 dage op til administration af forsøgsmedicinen. Inhalations eller topiske steroider og adrenal erstatningsterapi svarende til > 10 mg daglig prednisolon tillades ved fravær af aktiv autoimmun sygdom
 • Tidligere deltagelse i et andet medicinsk forsøg
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til administration af pembrolizumab
 • Anamnese med allergiske reaktioner over for komponenter af forsøsmedicinen eller anamnese med hypersensitivitet over for monoklonale antistoffer
Behandling

4mg/kg (maksimum 400 mg) pembrolizumab administreres intravenøst som engangsbehandling før operation

Planlagt antal patienter

85 patienter

Startdato 2023-03-01
Deltagende hospitaler
 • Bispebjerg Hospital
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Randers
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT05662527

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter