SABLe

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 2
Kort titel SABLe
Lang titel Selinexor med skiftevis bortezomib eller lenalidomid plus dexamethasone hos patienter med nyligt diagnosticeret og ikke-transplanterbart multipelt myelom.
Overordnede formål

Sammenligne overordnet respons rate (ORR) ved standard behandling (SOC) bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD) med en eksperimentiel arm med selinexor og dexamethason i kombination med enten lenalidomid eller bortezomib

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret (1:1) ublindet fase 2 studie

Primære endpoints

Overordnet respons rate (ORR), defineret ved IMWG (International Myeloma Working Group)

Sekundære endpoints
 • Rigtig god delvis repsonse (VGPR) rate efter induktion
 • Minimal restsygdom (MRD) negativitet ved next generation sequencing (NGS) efter induktion
 • Tid til minimum delvis respons (PR) efter påbegyndt behandling
 • Tid til minimum VGPR efter påbegyndt behandling
 • Toksicitet
Inklusionskriterier
 • Alder > 18 år
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status ≤ 2, ECOG 3 tillades hvis dette skyldes myelom
 • Nyligt diagnosticeret multipelt myelom med behandlingskrævende sygdom, defineret ved IMWG
 • Vurderet egnet til høj-dosis stamcelle terapi af behandlende læge
 • Ikke tidligere modtaget kemoterapi for multipelt myelom
 • Ikke tidligere modtaget strålebehandling på større områder af pelvis
 • Ikke tidligere modtaget steroid behandling for myelom, med undtagelse af maksimalt 14 dages symptombehandling (inkl. 40mg dexamethason)
 • Tilstrækkelig leverfunktion indenfor 7 dage før C1D1:

a) Total bilirubin < 1,5 x øvre normalområde (ULN), patienter med Gilbert’s syndom skal have minimum 3 x ULN

b) Alanin aminotransferase (ALT) normal til < 2 ULN

 • Tilstrækkelig nyrefunktion indenfor 7 dage før C1D1.

a) Neutrofiltal ≥ 1,0x10^9 /L

b) Blodpladetal ≥ 100x10^9 /L

c) Hvis cytopeni skyldes plasmacelle infiltration i knoglemarv (biopsipåvist minimum 30% cellularitet hvoraf 50% af cellerne er maligne plasma celler) vurderer den behandlende læge hvorvidt deltagelse i studiet er relevant for den pågældende patient.

d) Erythropoetin og analoger er tilladt

e) Minimum 1 uge fra seneste blodplade transfusion før blodpladevurdering ved screening

 • Skal være i stand til at modtage profylaktisk antikoagulerende som anbefalet af studiet
Eksklusionskriterier
 • Tidligere modtaget selinexor eller anden XPO1 inhibitor
 • Anden samtidig medicinsk tilstand eller sygdom som sandsynligvis vil interferere med studiets procedurer
 • Kendt intolerance, hypersensitivitet eller kontraindikationer for bortezomib, lenalidomid eller selinexor
 • Forventet levetid under 6 måneder
 • Ustabil kardiovaskulær funktion som

a) Symptomatisk iskæmi

b) Ukontrolleret klinisk signifikant konduktive anormaliteter (patienter ventrikulær takykardi på trods af antiarytmisk behandling ekskluderes, patienter med førstegrads AV blok eller asymptomatisk venstre anterior fascicular blok (LAFB) ekskluderes ikke)

c) Kongestiv hjertesvigt defineret som New York Heart Association Class 3 eller over, eller venstre ventrikel ejection fraction under 4%

d) Myokardieinfarkt indenfor 6 måneder før C1D1

 • Enhver gastrointestinal dysfunction som interfererer med patientens evne til at sluge piller eller absorbere studiebehandlingen
 • Ikke i stand eller villig til at tage støttende medicin som midler mod kvalme og anti-anorexia midler som anbefalet af National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Behandling

Standard arm A:

16 cyklusser af 28 dages varighed med ugentlig bortezomib, lenalidomid og dexamethason efterfulgt af fortsat lenalidomid efter gældende regionale guidelines

 

Eksperimential arm B:

16 cyklusser af 28 dages varighed med skiftevis selinexor-lenalidomid-dexamethason og selinexor-bortezomib-dexamethason efterfulgt af fortat selinexor-lenalidomid efter gældende regionale guidelines

Planlagt antal patienter

100

Startdato 2022-05-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-006060-89

Primær investigator Odense Universitetshospital