SBRT vs. MWA

Sygdom Endetarmskræft, Metastaser (spredning), Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel SBRT vs. MWA
Lang titel Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren
Overordnede formål

At sammenligne kliniske resultater af behandling med perkutan microbølgeablation og stereotaktisk strålebehandling hos patienter med kolorektal cancer med levermetastaser

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints

Tid inden lokal progression 

Sekundære endpoints
  • Absolut overlevelse
  • Grad ≥ 3 toksicitet
  • Toksicitetsprofil
Inklusionskriterier
  • Kolorektal cancer med ikke-resektabel oligometastatisk sygdom i leveren (1-3 metastaser)
  • Vurdering ved det multidisciplinære team (MDT-konference) at både perkutan microbølgeablation og stereotaktisk strålebehandling er sikre behandlingsmodaliteter
  • Tumorstørrelse ≤ 4 cm
Eksklusionskriterier
  • Tidligere strålebehandling mod leveren
  • Levervolumen < 700 ml
  • Anden aktiv malign sygdom inden for de sidste 36 måneder
Behandling

Randomiseres til

Arm A: Perkutan mikrobølge ablation

Arm B: Stereotaktisk strålebehandling 3 fraktioner á 15 Gy

Planlagt antal patienter

100 patienter

Startdato 2021-11-01
Deltagende hospitaler
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-11-01
Resumé for patienter