SENTIVUC II

Sygdom Vulvacancer
Stadie Stadie 1
Kort titel SENTIVUC II
Lang titel Optisk-vejledt Sentinel Node Biopsi til stadieinddeling af vulvacancer
Overordnede formål

Formålet med dette projekt er at optimere Sentinel Node (SN) procedure samt at udvide indikationen for SN hos patienter med vulvacancer for at undgå overbehandling og minimere de præ-, peri- og postoperative gener. Derudover at afdække værdien og sikkerheden af SN hos kvinder med tumor ≥ 4 cm, multifokal tumor eller kvinder med lokalt recidiv af vulvacancer uden klinisk og billeddiagnostisk tegn på disseminering, hvor præopreativ FDG PET-CT, UL og evt. UL- vejledt biopsi har afkræftet spredning til de inguinale lymfeknuder.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt kohortestudie

Primære endpoints

Sensitivitet af SN til identifikation af metastaser i inguen i en selekteret gruppe af patienter med vulvacancer med tumor ≥ 4 cm, multifokal tumor eller ved lokalt recidiv af vulvacancer, uden klinisk mistanke om metastaser til de inguinale lymfeknuder udredt med FDG PET-CT UL og UL-vejledt biopsi.

Sekundære endpoints

Specificitet og NPV af SN til identifikation af metastaser i inguen i en selekteret gruppe af patienter med vulvacancer med tumor ≥ 4 cm, multifokal tumor eller ved lokalt recidiv af vulvacancer, uden klinisk mistanke om metastaser til de inguinale lymfeknuder udredt med FDG PET-CT UL og UL-vejledt biopsi.

Inklusionskriterier
 • Patienter med primær eller recidiverende biopsi-verificeret planocellulær karcinom i vulva (stadium > IA) planlagt til stadieinddeling med SN og/eller inguinal lymfadenektomi (IL)
 • Habile og myndige personer ældre end 18 år
 • Personer som er i stand til at forstå mundtlig og skriftlig information på dansk
Eksklusionskriterier
 • Tidligere ekstern bestråling af vulva eller inguen
 • Tidligere SN eller IL i den pågældende inguen
 • Kendt allergi for ICG eller jod
 • Svært nedsat nyrefunktion
 • Ubehandlet hyperthyroidisme eller kendte autonome thyroidea adenomer
 • Allergi overfor kontraststof anvendt ved PET-CT
Behandling

Alle patienter får foretaget både Sentinel Node procedure og fjernelse af inguinale lymfeknuder i den pågældende lyske

Planlagt antal patienter

100

Startdato 2023-05-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Videnskabsetisk Komite H-18020235

Clinicaltrials.gov nr.: NCT06161428

Primær investigator Rigshospitalet