SIOP-PNET 5 MB

Sygdom Hjernetumor
Sygdom, yderligere informationer

Medulloblastom

Fase Fase 2, Fase 3
Kort titel SIOP-PNET 5 MB
Lang titel International prospektiv forsøg til behandling af medulloblastom hos børn ældre end 3 til 5 år med WNT biologisk profil (PNET 5 MB-LR og PNET 5 MB-WNT-HR), standard-risiko biologisk profil (PNET 5 MB-SR) eller TP53 mutation (PNET 5 MB SHH-TP53) samt register til medulloblastom opstået i situation med genetisk prædisposition
Overordnede formål

At undersøge hvordan patienter med medulloblastom med lav-risiko biologisk profil responderer på standard resektion og strålebehandling men en mindre intensiv kemoterapi.
At undersøge hvorvidt patienter med medulloblastom med standard-risiko biologisk profil responderer ved standard resektion og efterfølgende strålebehandling og behandling med carboplatin, afsluttet med standard kemoterapi

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase 2/ 3 studie

Primære endpoints
 • 3-års event-free overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Typer af relaps
 • Senfølger af behandlingen på endokrin funktion, herunder subfertilitet, behov for hormontilskud og væksthæmning
 • Senfølger af behandling på audiologi
 • Senfølger af behandlingen på neurologisk funktion, herunder hydrocephalus, posteriort fossa syndrom, cerebellare symptomer eller hjernenervedysfunktion
 • Livskvalitet
 • Progressionsfri overlevelse
 • Gennemførlighed af behandling med carboplatin
 • Residual tumor målt ved MR-scanning
 • Leukoencephalopati gradering 2 år efter diagnose
Inklusionskriterier
 • Alder ved diagnose skal mindst være 3-5 år og mindre end 22 år. (lav-risiko gruppe: mindre end 16 år). Datoen for diagnose er dagen hvor operation er foretaget
 • Histologisk verificeret medulloblastom, inklusiv følgende subtyper: klassisk medulloblastom, desmoplastisk medulloblastom/nodulær medulloblastom
 • Standard-risiko medulloblastom er defineret som følgende:
  • Total eller nær-total resektion med ≤ 1,5 cm2 residual tumor på tidlig postoperativ MR scanning med og uden kontrast
  • Ingen hjernemetastaser på MRI
  • Ingen tumorceller i cerebrospinalvæsken
  • Ingen kliniske tegn på metastaser udenfor centralnervesystemet
 • Tilgængeligt tumorvæv til at teste for biomarkører. Blodprøver er nødvendige hvis patienten samtykker til deltagelse i germline DNA-studie. Aflevering af cerebrospinalvæskeprøver anbefales
 • Ingen amplifikation af MYC eller MYCN målt med FISH
 • For lav-risiko patienter: lav-risiko biologisk profil er defineret som subtypen WNT. WNT-subtypen defineres ved beta-catenin mutation eller nukleær beta-catenin immunpositivitet målt med IHC og beta-catenin mutation eller nukleær beta-catenin immunpositivitet målt med IHC og monosomi 6.
 • For standard-risiko patienter: nukleær beta-catenin immunnegativitet målt med IHC og mutationsanalyse
 • Ingen tidligere behandlingen for medulloblastom udover operation
 • Strålebehandling ønskes opstartet maximum 28 dage efter operation.
 • Hvis det forventes at patienten ikke kan starte strålebehandling indenfor 40 dage efter operationen kan patienten ikke deltage i studiet
 • < grad 2 toksicitet for liver, nyre og hæmatologisk funktion
 • Intet signifikant sensorineural høretab
 • Ingen kontraindikation til strålebehandling eller kemoterapi, som fx Fanconi anæmi, Gorlin syndrom etc
 • Ingen erkendt Turcot eller Li Fraumeni syndrom
Eksklusionskriterier
 • Atypisk teratoid rhabdoid tumor
 • Medulloepitheliom, ependymoblastom
 • Storcellet medulloblastom, anaplastisk medulloblastom eller medulloblastom med ekstensiv nodularitet
 • Ufavorabel eller udefinerbar biologisk profil, defineret som amplifikation af MYC eller MYCN eller udefinerbar subtype
 • Metastatisk medulloblastom
 • Tidligere behandling for hjernetumor eller anden type malign sygdom
 • DNA-breakage syndromer eller Gorlin-, Turcot- eller Li Fraumeni syndrom
Behandling

Forsøget har 2 arme:

Arm 1: PNET 5 MB-LR (lav risiko)
Strålebehandling uden carboplatin og vedligeholdelses kemoterapi med reduceret intensitet. Total behandlingsvarighed er 39 uger.

Arm 2: PNET 5 MB-SR (standard risiko)
Strålebehandling med carboplatin eller strålebehandling uden carboplatin og vedligeholdelses kemoterapiog.
Total behandlingsvarighed er 48 uger

Planlagt antal patienter

Totalt antal patienter: 360

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2011-004868-30, ClinicalTrials-gov nr.: NCT02066220

Diverse

Sponsor: Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter