Smoldering MM vaccination

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Sygdom, yderligere informationer

Asymptomatisk

Fase Fase 2
Kort titel Smoldering MM vaccination
Lang titel Vaccination mod PD-L1 til patienter med asymptomatisk myelomatose
Overordnede formål

At evaluere en ny vaccine rettet mod PD-L1 som mulig behandling for høj-risiko asymptomatisk myelomatose

Undersøgelsesdesign

Ublindet fase 2 studie

Primære endpoints

Absolut responsrate

Sekundære endpoints
 • Immunogenicitet
 • Bivirkninger
 • Progressionsfri overlevelse
 • Tid til progression
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Bekræftet diagnose med asymptomatisk myelomatose jf IMWG kriterer:
  - Serum M-komponent >30 g/L og/eller
  - Urin M-komponent ≥ 500 mg/24 timer og/eller
  - ≥ 10% klonale plasmaceller i knoglemarven
  - Ingen opfyldte CRAB kriterier eller myelomatosedefinerende events
 • Høj risiko for progression til symptomatisk myelomatose defineret ved tilstedeværelsen af ≥ 2 af følgende risikofaktorer:
  - Plasma celler i knoglemarven ≥ 20%
  - M-komponent > 2g/dL
  - FLC ratio > 20
 • Performance status ≤ 2
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Adævat leverfunktion
Eksklusionskriterier
 • Non-sekretorisk myelomatose
 • Opfylder CRAB kriterierne:
  - Hypercalcæmi
  - Nyresvigt
  - Anæmi
  - Knoglelæssioner set på røntgen, CT- eller PET-CT-scanning
 • Evidens for myelomatosedefinerene events
 • Plasmacelle leukæmi
 • Tegn på amyloidose
 • Anden malign sygdom i anamnesen
 • Anden alvorlig medicinsk sygdom eller tilstand
 • Akut eller kronisk viral infektion (fx HIV, hepatitis, tuberkulose)
 • Kendte alvorlig allergi eller tidligere anafylaktiske reaktioner
 • Kendt overfølsomhed over for montanid ISA-51
 • Kendt aktiv autoimmun sygdom
 • Brug af immunsupprimerende medicin inkl. kortikosteroid og methotrexat
 • Behandling med andre eksperimentelle lægemidler
 • Konkomitant behandling med andre anti-cancer lægemidler
Behandling

100 μg PD-L1 peptid emulsificeret med adjuverende montanid ISA-51 administreres s.c. 10 gange med to ugers mellemrum mellem hver indsprøjtning, og fem ugers pause mellem 5. og 6. indsprøjtning.

Planlagt antal patienter

Total: 20. De sidste 10 patienter inkluderes kun såfremt de første 10 viser sig at have gavn af vaccinen

Startdato 2019-07-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003990-93

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03850522

Andet protokol nr.: MY18H2

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter