SPCG 15

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel SPCG 15
Lang titel Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg
Overordnede formål

At undersøge om årsagsspecifik overlevelse er bedre efter primær operation for prostatakræft (radikal prostatektomi) med eller uden efterfølgende strålebehandling med tilhørende hormonbehandling

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret (1:1), fase 3 studie

Primære endpoints

Årsagsspecifik overlevelse

Sekundære endpoints
 • Metastasefri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Tid til kastrationsresistent prostatakræft
 • Tid til biokemisk progression
 • Bivirkninger
 • Årlig defineret døgndosis af analgetika
 • Årligt antal indlæggelsesdage
 • Kardiovaskulær sygdom
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • ≤ 75 år ved randomiseringen
 • Nyligt diagnosticeret morfologisk dokumenteret og ubehandlet prostata adenocarcinom
 • Transrektal ultralydsvejledt biopsi med mindst 10 kerner
 • Tumorstadie T3 , M0 og N0
 • Gleason grad 4 eller 5
 • Egnet til begge behandlingsarme
Eksklusionskriterier
 • PSA værdi > 100 ng/mL
 • Anamnese med anden maligne diagnose
 • Klinisk signifikante abnormale laboratorieværdier
Behandling

Arm 1: Radikal prostatektomi
Patienterne behandles kirurgisk ved radikal prostatektomi med eller uden adjuverende / salvage stråleterapi

Arm 2: Stråleterapi med androgen depriviationsbehandling
Patienterne behandles med stråleterapi og adjuverende androgen depriviationsbehandling

Planlagt antal patienter

Total: 1200

Startdato 2014-03-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT02102477

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter