STRICT & STAR-LUNG Study

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft
Sygdom, yderligere informationer

Patienter med centrale metastaser i lungerne

Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel STRICT & STAR-LUNG Study
Lang titel Et fase 2 studie med stereotaktisk strålebehandling af centrale metastaser i lungerne (STRICT-LUNG forsøg) og ultra-centrale metastaser i lungerne (STAR-LUNG forsøg)
Overordnede formål

At undersøge gennemførlighed, sikkerhed og effektivitet af stereotaktisk strålebehandling (SBRT) af centrale metastaser i lungerne

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter fase II forsøg

Primære endpoints
 • Behandlingsrelaterede bivirkninger ≥ grad 4
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Sygdomsspecifik overlevelse
 • Lokal recidivfri overlevelse
 • Tid til behandlingssvigt
 • Tid til lokal progression
 • Lokal sygdomskontrolrate
 • Mønster af recidiv/progression
 • Livskvalitet
 • Alle bivirkninger (uansat grad)
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret ikke-hæmatologisk kræft eller kendt kræft med lokal progredierende recidiv
 • Performance status ≤ 2
 • Forventet restlevetid > 6 måneder
 • Maksimalt én central tumor med en diameter ≤ 5 cm eller > 1 tilstødende tumorer med en samlet diameter (målt fra den ydre kant af en tumor til den ydre kant af den anden) på maksimalt 5 cm på en diagnostisk CT-scanning
 • Vurderet inoperabel eller patienten afvist operation
 • De centrale tumorer skal være lokaliseret inden for 0,5 til 2,5 cm af PBT eller inden for 0,5 cm fra medulla, esofagus eller hjertet. Evaluering udføres primært på den diagnostiske CT-scanning
 • Ultra-centralt placerede tumorer er tumorer, der er placeret inden for 0,0 til 0,5 cm fra trakea, hovedbronkierne eller mellembronkierne. Evaluering udføres primært på den diagnostiske CT-scanning
 • Patienter med andre ikke-centrale tumorer, der er synkrone med den centrale læsion, kan inkluderes og behandles med SBRT i overensstemmelse med lokal praksis
 • Alle metastatiske steder er behandlet eller planlagt til ablativ terapi (inklusiv kirurgi). For oligo-progressiv sygdom (OPD) kræves kun, at de steder, der er i progression, opfylder dette kriterium
 • Adækvat lungefunktion til at tåle behandlingen, efter behandlende læges skøn
 • En baseline PET/CT-scanning skal udføres inden for 2 måneder op til inklusion
 • En ablativ strategi skal anses for klinisk relevant
Eksklusionskriterier
 • Tumor med intrabronkial eller intratrakeal vækst, vurderet på en diagnostisk CT/MR-scanning eller via endoskopisk undersøgelse
 • Hvis patienten tidligere har modtaget strålebehandling, skal den kombinerede dosis i strålefeltet evalueres af behandlende læge og helst ikke overstige dosiskravene
 • Patienten kan ikke tåle det fysiske setup, der kræves for SBRT
 • Ukontrolleret samtidig sygdom
 • Deltagelse i et andet interventionsstudie
 • For patienter i STAR-LUNG: pacemaker eller indopererede metalgenstande som gør patienten uegnet til MR-scanning
Behandling

Stereotaktisk strålebehandling gives over 8 fraktioner, 4 F/W

Planlagt antal patienter

I alt 138 patienter (69 patienter i STRICT-LUNG og 69 patienter i STAR-LUNG)

Startdato 2023-03-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT05354596

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter