Systematisk behovs- og risikoscreening

Sygdom Analkræft, Behandling på tværs af kræftsygdomme, Binyrebarkkræft, Blærekræft, Bløddelssarkomer, Brystkræft - kvinder, Bugspytkirtelkræft, Endetarmskræft, Galdeblære- og galdegangskræft, GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen, Hjernetumor, Hoved-halskræft, Knoglesarkomer, Knoglesarkomer - Ewings sarkom, Leverkræft, Livmoderhalskræft, Livmoderkræft, Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet, Mavesækskræft, Prostatakræft, Spiserørskræft, Tyktarmskræft
Kort titel Systematisk behovs- og risikoscreening
Lang titel Systematisk behovs- og risikoscreening til pårørende til patienter med fremskreden kræft. Validering af to korte screeningsredskaber til bedre pårørende støtte.
Overordnede formål
 • Videreudvikle og validere et behovs- og risikoscreeningsredskab til pårørende under
  sygdomsforløbet ved fremskreden kræft (skema I)
 • Foretage en standardiseret oversættelse af et kort screeningsredskab til pårørende i risiko for sorgrelateret lidelse efter patientens død (skema II)
 • Sikre en elektronisk screeningsmetode, så pårørende kan modtage tilbuddet om screening
  elektronisk
 • Sikre formidling og koordinering af pårørendescreening- og støtte med den pårørendes
  praktiserende læge
Undersøgelsesdesign

Viderudvikling og validering af screeningsredskaber til pårørende til svært syge kræftpatienter henvist til palliativ behandling

Inklusionskriterier

Pårørende til kræftpatienter, som henvises til Enhed for Lindrende Behandling på Århus Universitetshospital eller har ophold på Gudenå Hospice

Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet dette studie, som udvikler og analyserer nye screeningsredskaber til pårørende til kræftpatienter.

Procedure:

 • Kvalitetssikring af screeningsskema I og indsamling af data på det kvalitetssikrede skema
 • Oversættelse af screeningsskema II
 • Procedure for ny dataindsamling og afprøvning af system for tværsektorielt samarbejde
Planlagt antal patienter

Ca. 230 pårørende til kræftpatienter

Startdato 2019-01-01
Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter