A2G IR high risk TEAM

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Stadie Ukendt stadie
Risikogruppe

Intermediær risiko høj

Fase Fase 3
Kort titel A2G IR high risk TEAM
Lang titel Et randomiseret studie af forbedringen af recidiv-fri overlevelse hos børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter ALLTogether1 protokollen ved tillæg af lavdosis thioguanin til 6-mercaptopurin/methotrexat vedligeholdelsesbehandling
Overordnede formål

Forbedring af den 5-årige recidiv-frie overlevelse hos patienter med intermediær høj risiko akut lymfoblastær leukæmi ved tillæg af lavdosis thioguanin tiil den sædvanlige vedligeholdelsesbehandling med 6-merkaptopurin og methotrexat

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret kontrolleret studie

Primære endpoints

5-årige recidiv-fri overlevelse ved intention-to-treat analyse

Sekundære endpoints
 • 5-årige overlevelse ved intention-to-treat analyse, inklusive associationen med thioguanin i DNA (DNA-TG)
 • Association mellem recidiv-fri overlevelse og DNA-TG
 • Risiko for recidiv og ny kræftsygdom
 • Kumulative risiko for hepatisk sinusoidal obstruktionssyndrom og for osteonekrose
Inklusionskriterier
 • B-celle eller T-celle linje leukæmi
 • Behandling efter ALLTogether protokollen for intermediær høj risikogruppe
 • Alder 1-45 år
Eksklusionskriterier
 • Medfødt disposition til leukæmi
 • Deficiens af generne TPMT og/eller NUDT15
 • Cytogenetisk ABL-klasse fusion i den leukæmiske klon
 • Tidligere leversygdom med sinusoidal obstruktions syndrom eller nodulær regenerativ hyperplasi
 • Nedsat hjerte-, nyre- eller leverfunktion (Se protokol) eller aktiv infektion
Behandling

For alle patienter tages blodprøver hver 1-3 måneder, der analyseres for medicinkoncentrationer i blodet med henblik på at identificere patienter, som ikke tager deres medicin som foreskrevet

 • Patienter i interventionsgruppen behandles med daglig peroral 6-thioguanin (initialt 2,5 mg/m2 stigende hver 14. dag til maksimalt 12,5 mg/m2); 6-mercaptopurin (75 mg/m2) samt ugentlig peroral methotrexat (20 mg /m2). Efter den indledende dosering justeres medicindoserne efter graden af knoglemarvspåvirkning med et mål-neutrocyttal i blod på 0,75-1,5 x109/L
 • Patienter i kontrogruppen behandles med daglig peroral 6-mercaptopurin (75 mg/m2) og ugentlig peroral methotrexate (20 mg /m2). Efter den indledende dosering justeres medicindoserne efter graden af knoglemarvspåvirkning med et mål-neutrocyttal i blod på 0,75-1,5 x10^9/L
Planlagt antal patienter

Total: 778

Startdato 2018-08-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Diverse

EudraCT nr.: 2018-001795-38

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter