Terapeutisk lægemiddelmonitorering ved mRCC

Sygdom Nyrekræft
Stadie Stadie 4
Kort titel Terapeutisk lægemiddelmonitorering ved mRCC
Lang titel Terapeutisk lægemiddelmonitorering: Mod bedre behandling for patienter med metastatisk nyrekræft
Overordnede formål

At undersøge farmakokinetik, farmakodynamik samt polymorfisme hos patienter med metastatisk renalcellekarcinom (mRCC), der får behandling med tyrosin kinase inhibitor (TKI) eller checkpoint inhibitor (CPI) med henblik på mere nøjagtig og individuel dosering og forbedret behandlingseffekt

Undersøgelsesdesign

Observationsstudie

Primære endpoints
  • Terapeutisk interval for patienter med mRCC behandlet med TKI eller CPI 
Sekundære endpoints
  • Anti-lægemiddel antistoffer
  • Mængden af bundet CPI til T-lymfocytter
  • Polymorfisme i T-lymfocytternes receptor molekylet
  • Polymorfisme i UGT1A1 genet ved behandling med pazopanib
Inklusionskriterier
  • Metastatisk renalcellekarcinom behandlet medicinsk med TKI (sunitinib, pazopanib, cabozantinib, axitinib, sorafenib, tivozanib, everolimus) eller CPI (ipilimumab og nivolumab)
Eksklusionskriterier

ingen

Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie

Der tages ekstra blodprøver

Planlagt antal patienter

400 patienter

Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
  • Odense Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Videnskabsetisk Komité: 1-10-72-227-19

Primær investigator Aarhus Universitetshospital