TeyCar

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Alle stadier
Kort titel TeyCar
Lang titel Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie
Overordnede formål

1. At studere incidensen af klinisk åbenlys kardiotoksicitet fra S-1 og elektrokardiografiske ændringer under S-1 behandling

2. At studere den prædiktive signifikans af ekkokardiografiske fund før behandlingsstart

3. At vise at S-1 er mindre kardiotoksisk end 5-FU og capecitabin

4. At studere ændringer i hjertebiomarkører, mikroRNA og metabolitter under behandling med S-1

Undersøgelsesdesign

Prospektivt observationelt studie

Primære endpoints
 • Nylig debutterende hjerte relaterede kliniske symptomer eller exacerbationer af allerede eksisterende hjerte relaterede symptomer
 • Myocardiel iskæmi
 • Arrytmier, puls varriationer og QTc på elektrokardiografiske optagelser
 • Elevationer i hjertebiomarkører (højsensitive troponiner og NT-proBNP)
Inklusionskriterier
 • Behandling med S-1
 • Histologisk bekræftet cancer diagnose
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med 5-FU, capecitabin eller S-1
 • Pacemaker eller ICD
 • Konkomitant behandling med andre kardiotoksiske anti-neoplastiske lægemidler
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Der indsamles blodprøver og tages EKG, elektrokardiografi og påsættes elektrokardiografisk Holter monitorering 2 dage før første behandling med S-1. Efter 5 dages behandling tages nye prøver og EKG mens Holter monitoreringen fjernes. Der registreres hjertetoksicitet inden start af hver serie med S-1.

Planlagt antal patienter

Total: 70

Startdato 2015-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Herlev KFE: 1541

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01