TRacKING

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel TRacKING
Lang titel Den europæiske registerdatabase over NTRK-fusioner og andre sjældne fusioner
Overordnede formål

At indsamle data om kræftpatienter med sjældne genfusioner for at få mere viden om respons på forskellige behandlinger hos disse patienter samt identificere potentielle patienter til fremtidige kliniske forsøg 

Undersøgelsesdesign

Internationalt, multicenter prospektivt kohortestudie

Primære endpoints
  • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
  • Behandlingsplan (fx antal af behandlingslinjer, behandlingstyper)
  • Tid til recidiv
  • Progressionsfri overlevelse
  • Incidens af langtids-responders
  • Livskvalitet
Inklusionskriterier
  • Histologisk verificeret cancer behandlet i et europæisk ekspert center (EURACAN eller off-grid cancer center)
  • Påvist sjælden genfusion
  • Adgang til kliniske og demografiske data, informationer om behandlinger og effekt
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie men opsamling af data

Planlagt antal patienter

500 patienter

Startdato 2023-01-01
Deltagende hospitaler
  • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital