TRacKING (KFE 2204)

Sygdom
Kort titel TRacKING (KFE 2204)
Lang titel Den europæiske registerdatabase over NTRK-fusioner og andre sjældne fusioner
Overordnede formål

At samle data for at øge viden om sjældne cancere for at forbedre håndteringen af patienter med tilbagefald af deres sjældne cancere

Undersøgelsesdesign

Internationalt, multicenter prospektivt kohortestudie

Primære endpoints

At beskrive overlevelsesrate hos patienter med solid cancer med neurotrofisk tyrosin receptor kinase (NTRK) gen fusion eller andre sjældne fusioner

Sekundære endpoints
  • Behandlingsplan
  • Tid til tilbagefald
  • Progressionsfri overlevelse
  • Incidens af langtids-responders
  • Patient-rapporterede outcomes vedrørende livskvalitet
Inklusionskriterier
  • Alder > 18 år
  • Patienter med histologisk-bekræftet cancer behandlet i et Europæisk ekspert center (EURACAN eller off-grid cancer center)
  • Patienter med fusion af et neurotrofisk tyrosin receptor kinase (NTRK) gen
  • Adgang til klinisk og demografisk data, information omkring behandling og kliniske outcomes
Behandling

Ingen, non-interventionsstudie

Planlagt antal patienter

500 patienter

Startdato 2023-01-01
Deltagende hospitaler
  • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital