TRANSFORM-2

Sygdom Myelofibrose (MF)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel TRANSFORM-2
Lang titel Et randomiseret, åbent fase III-forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af navitoclax i kombination med ruxolitinib sammenlignet med bedst tilgængelige behandling hos deltagere med tilbagefald/ refraktær myelofibrose
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og ændringer i miltvolumen under behandling med navitoclax og ruxolitinib i sammenligning med den bedste behandling, der er tilgængelig

 

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, åbent fase 3 forsøg

Primære endpoints

Reduktion i miltvolumen med mindst 35% i uge 24 fra baseline målt ved MR eller CT skanning

 

Sekundære endpoints
 • Mindst 50% reduction i total symptom score (TSS) 
 • Varighed af reduktion i miltvolumen
 • Ændringer i træthed
 • Tid til forringelse af fysisk funktion 
 • Anæmi respons
 • Absolut overlevelse
 • Leukæmi-fri overlevelse
 • Absolut klinisk respons jf. IWG kriterier
 • Reduktion i graden af knoglemarvsfibrose
Inklusionskriterier
 • Er i stand til at udfylde Myelofibrosis Symptom Assessment Form (MFSAF) v.4.0 minimum 4 ud af 7 dage før randomizering
  • Har mindst 2 symptomer med score ≥ 3 eller en samlet score ≥ 12 jf. MFSAF v.4.0
 • Adækvat knoglemarvsfunktion uden brug af transfusioner eller vækstfaktorer inden for 14 dage op til uge 1, dag 1
  • Trombocytter > 100 x10^9
  • Neutrofile > 1 x 10^9
 • Adækvat nyre- og leverfunktion
 • Dokumenteret diagnose med primær myelofibrose jf. WHO’s kriterier, post-polycytæmia vera eller post-essentiel trombocytæmi
 • Intermediær-2 eller højrisiko myelofibrose jf. Dynamic International Prognostic Scoring System Plus (DIPSS+)
 • Tiidligere eller nuværende behandling med en JAK2 inhibitor, ruxolitinib og opfylder ét af følgende kriterier
  • Behandling med ruxolitinib ≥ 24 uger, som blev stoppet grundet manglende miltrespons, eller tab af miltrespons eller symptomkontrol efter tidligere respons, eller blev givet på trods af relaps/refraktær status
  • Behandling med ruxolitinib < 24 uger med dokumenteret progression (for detaljer, se protokol)
 • Behandling med ruxolitinib ≥ 28 dage med intolerance overfor lægemidlet, defineret som behov for blodtransfusion
 • Performance status 0-2
 • Splenomegali, defineret som palpabel milt ≥ 5 cm under venstre ribbenskant eller miltvolumen ≥ 450 cm3 vurderet på MR eller Ct scanning
 • Er ikke kandidat til allogen stamcelletransplantation

 

 

Eksklusionskriterier
 • Strålebehandling mod milten inden for 6 måneder op til screening eller tidligere splenektomi
 • Transformation til leukæmi
 • Tidligere behandling med BH3-mimetika, BET-inhibitor eller tidligere brug af >1 JAK2 inhibitor eller allogen stamcelletransplantation
 • Betydelig organsygdom, som kan påvirke deltagelse i studiet eller vurdering af resultater i investigators øjne (for detaljer, se protokol)
 • Anden malign sygdom inden for 2 år op til screening
 • Kendt HIV, hepatitis B eller C, tuberkulose
 • Klinisk signifikant ukontroleret sygdom såsom systemisk infektion eller febril neutropeni
 • Allergi eller overfølsomhed overfor komponenter i forsøgsmedicinen
 • Klinisk signifikante EKG abnormaliteter
 • Svær infektion med SARS-CoV-2
 • Behandling med anden anticancerterapi inklusiv kemo-, stråle- og hormonterapi inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Behandling med antikoagulantia eller lægemidler der ændrer trombocytfunktion inden for 3 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Behandling med biologiske lægemidler for myelofibrose inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Modtaget levende vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Modtaget anden forsøgsmedicin inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
Behandling

Arm A
100 mg eller 200 mg navitoclax administreres per os 1 gang dagligt

Ruxolitinib administreres per os 1 gang dagligt

Arm B
Den bedste tilgængelige behandling med en af nedenstående behandlinger:
• ruxolitinib 
• hydroxyurea
• PEG-interferon-α2
• anden behandling f.eks. danazol eller fedratinib

Planlagt antal patienter

i alt 330 patienter, herunder 8-10 i Danmark

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-000557-27
Sponsor protokolnr.: M20-178

Diverse

Sponsor: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2022-01-01
Resumé for patienter