Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi

Sygdom Tyktarmskræft
Kort titel Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi
Lang titel Forbedring af smertebehandlingen i forbindelse med kikkertoperation på grund af tyktarmskræft ved brug af Transmuskulær Quadratus Lumborum blokaden. En dobbeltblindet, randomiseret klinisk undersøgelse.
Overordnede formål

At undersøge den smertestillende effekt af UL-vejledt Transmuskulær Quadratus Lumborum (TQL) blokaden ved laparoskopisk kirurgi for tyktarmskræft. Desuden undersøges effekten på immunforsvarets evne til at eliminere tilbageværende kræftceller.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet studie

Primære endpoints
 • 24-timers opioidforbrug
Sekundære endpoints
 • Smerter de første 24 timer
 • Tiden til mobilisering af patienterne efter operation
 • Perioperative immunfaktorer (neutrofil-lymfocyt-ratio, cytokiner, genekspression)
 • Kirurgiske komplikationer
 • Indlæggelsestid
 • Morfin-relaterede bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Patienter, som opereres for tyktarmskræft ved kikkertoperation
 • ASA 1-3
Eksklusionskriterier
 • Kan ikke samarbejde til anlæggelse af blokade
 • Allergi over for opioid eller lokalbedøvelse
 • Dagligt opioidforbrug
 • Misbrug af medikamenter
 • Infektion ved indstikssted
 • Ikke teknisk muligt ved UL-scanning at visualisere stedet, hvor blokaden skal anlægges
 • Daglig oral eller systemisk steroidforbrug
 • Kendt immundefekt
 • Tidligere anden malign sygdom inden for de sidste 5 år (fraset non-melanom hudkræft)
Behandling

Arm 1: TQL-blokade med lokal bedøvelsemiddel
Der administreres 2 x 30 mL 0,375% ropivacain.

Arm 2: TQL-blokade med placebo
Der administreres 2 x 30 mL saltvand.

Planlagt antal patienter

Total: 64 patienter

Startdato 2018-03-01
Deltagende hospitaler
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03570541

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Køge
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter