Umbrella

Sygdom Nyrekræft
Fase Fase 3
Kort titel Umbrella
Lang titel UMBRELLA protokol til forbedring af behandling af børn med nyretumorer hos børn, teenagere og unge voksne uanset tumortype
Overordnede formål

At demonstrere at det er gennemførligt i et multinationalt netværk at biobanke serielle blod, urin, tumormateriale og patient-DNA med henblik på internationale studier, der skal identificere prognostiske molekylære (herunder genetiske) biomarkører i relation til tumorvolumen og helbredelsesrater.

Undersøgelsesdesign

Multinationelt, observationelt biomarkør- og epidemiologisk studie.

Primære endpoints
 • Identifikation af prognostiske molekylære biomarkører samt deres relation til tumorvolumen med fokus på den såkaldte blastem-komponent.
Sekundære endpoints
 • Relation mellem genetiske biomarkører og helbredelsesrate samt overlevelse
 • Dybere forståelse af nyretumorers biologi
 • Etablering af ex-vivo modeller til funktionel validering af de prognostiske biomarkører.
Inklusionskriterier
 • Alle børn under 18 år, samt unge voksne med en nyretumor. Renal celle carcinom dog kun til 17.9 år
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier

Ingen eksklusionskriterier.
Informeret samtykke er tilstrækkeligt. Det kan dække (i) den kliniske del og/eller (ii) den biologiske del af Umbrella-studiet.

Behandling
 1. Børn under 6 mndr: Her anbefales primært kirurgisk tumorfjernelse, hvis det vurderes at kunne blive gennemført uden væsentlig risiko for tumorruptur.
 2. Wilms tumor stadium I-III: Her anbefales præoperativ kemoterapi med vincristin og dactinomycin i 4 uger (se protokol for detaljer). Postoperativ kemoterapi med 1-4 cellegifte samt evt strålebehandling afhænger af alder, tumorvolumen, cytogenetik, og tumorhistologi (se protokol).
 3. Metastatisk (stadium IV) Wilms: Her anbefales præoperativ kemoterapi med vincristin, dactinomycin og doxorubicin i 6 uger (se protokol for detaljer). Postoperativ kemoterapi med 4 cellegifte samt evt strålebehandling afhænger af alder, tumorvolumen, cytogenetik, tumorhistologi og lokalisation af metastaser (se protokol).
 4. Bilateral (stadium V) Wilms: Her anbefales præoperativ kemoterapi med vincristin og dactinomycin i 6 uger (se protokol for detaljer). Kirurgi samt postoperativ kemoterapi samt evt strålebehandling afhænger af tumorvolumen, cytogenetik, og tumorhistologi (se protokol).
Planlagt antal patienter

N=850. Power på 80% for at vise sammenhæng mellem biomarkøren 1q gevinst i tumor og prognose vil kræve 850 patienter. For vurdering af sammenhængen mellem blastemkomponent-volumen og prognose vil kræve 380 patienter.

Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger

Dansk Center for Partikelterapi - Aarhus Universitetshospital

Protokolnr

EudraCT number: 2016-004180-39; Protokol version 2.0 (Oktober 2018)

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter