VICTOR

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Fase Fase 2
Kort titel VICTOR
Lang titel Venetoclax eller intensiv kemoterapi til behandling af gunstig risiko akut myeloid leukæmi: en molekylært styret fase 2-undersøgelse
Overordnede formål

At sammenligne effekt og sikkerhed af venetoclax med standard kemoterapi til behandling af patienter med NPM1-muteret akut myeloid leukæmi (AML)

Undersøgelsesdesign

Internationalt, multicenter, randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Molekylær event-fri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Komplet remission
 • Død inden 30 og 60 dage fra indgang i studiet
 • Absolut overlevelse
 • Tid til morfologisk relaps
 • Tid til molekylær relaps
 • Kumulativ forekomst af grad 3 og grad 4 bivirkninger 
 • Prævalens af molekylær komplet remission efter 3, 6 og 12 måneder
 • Kumulativt ressourceforbrug efter 12 og 24 måneder
 • Livskvalitet
 • Ændring af performance status
 • Ændring i Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med CD33-positiv AML
 • Alder ≥ 55 år
 • Genotype NPM1mut FLT3 ITDneg (FLT3- tyrosin kinasedomæne mutation, TKD, er tilladt)
 • Vurderet egnet til intensiv kemoterapi med antracykliner
 • Performance status 0-2
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere kemoterapi for AML eller anden tidligere hæmatologisk sygdom, undtagen hydroxycarbamid til at kontrollere antallet af hvide blodceller
 • Anden aktiv malign sygdom der kræver behandling
 • Nylig diagnosticeret eller ukontrolleret HIV eller hepatitis B eller C infektion. Patienter med kendt kronisk infektion kan deltage, hvis de seneste to tests for viral load har været negative og deres nuværende behandling ikke inkluderer protease inhibitorer eller en non-nukleosid revers-transkriptase inhibitor
 • Patienter som ikke er i stand til at indtage medicin oralt
 • Kendt hypersensitivitet over for et af forsøgsmedikamenterne
 • Patienter som kræver vaccination med en levende vaccine i løbet af forsøgsperioden
Behandling

Forsøgsarm: venetoclax + cytarabin
Varierende dosis af Venetoclax administreres per o.s. én gang dagligt i serier af 28 dage
20 mg/m2 cytarabin administreres s.c. på dag 1-10 i i serier af 28 dage

Kontrol arm (induktionskemoterapi)
1. behandling: daunorubicin + cytarabin + gemtuzumab ozogamycin
60 mg/m2 daunorubicin administreres i.v. på dag 1, 3 og 5 i serier af 28 dage
100 mg/m2 cytarabin administreres i.v. to gange dagligt på dag 1-10 i serier af 28 dage
3 mg/m2 gemtuzumab ozogamycin administreres per i.v. på dag 1 og 4 (evt. dag 7) i serier af 28 dage

2. behandling: daunorubicin + cytarabin
50 mg/m2 daunorubicin administreres i.v. på dag 1, 3 og 5 i serier af 28 dage
100 mg/m2 cytarabin administreres i.v. to gange dagligt på dag 1-8 i serier af 28 dage

3. og 4. behandling: cytarabin
Cytarabin administreres i.v. over 5 dage enten to doser på dag 1, 3 og 5 eller en enkelt dosis på dag 1-5 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

Ca. 156 patienter

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-000273-24

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2023-06-16
Resumé for patienter