VyClo/ITTC-092

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel VyClo/ITTC-092
Lang titel Lang titel Et fase 1B-forsøg med Vyxeos® (liposomalt daunorubicin og cytarabin; CPX-351) kombineret med clofarabin hos børn med resistens eller recidiveret AML
Overordnede formål

At fastlægge den tolerable fase-2 dosis af Vyxeos®/CPX-351 i kombination med clofarabin til børn med recidiveret/refraktær AML

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret fase 1B dosis-findings studie efterfulgt af et rul-6 design med dosis-eskalering efterfulgt af en ekspansions-kohorte

Primære endpoints

Frekvens af dosis-limiterende toksicitet ved 1. VyClo-behandling

Sekundære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet: Forekomst af toksiske dødsfald samt andre bivirkninger og klinisk betydende abnorme laboratorieværdier
 • Anti-leukæmisk effekt: Responsraten efter 1. og 2. behandlingsserie vurderet ved flowcytometrisk analyse af knoglemarv
 • Overlevelse og recidiv-fri overlevelse
 • Antal patienter der gennemfører hæmatopoietisk stamcelletransplantation (hSCT) efter VyClo
 • Farmakokinetik for VyClo
 • Sammenhæng mellem cytostatikakoncentration (Ara-CTP) og behandlingseffekt
 • Sammenhæng mellem varigheden af sygdomskontrol og mængden af minimal residual sygdom i knoglemarv målt ved flowcytometri
Inklusionskriterier
 • Recidiveret (inden for 1 år fra initial diagnose; eller 2 eller flere recidiver) eller behandlingsresistent AML; eller recidiv efter hSCT; eller recidiv med høj-risiko genetiske forandringer
 • Alder ≥12 måneder og ≤21 år
 • Sikker svangerskabsprofylakse
Eksklusionskriterier
 • Tegn på ekstramedullær AML, herunder CNS-sygdom
 • Recidiveret/behandlingsrefraktær akut promyelocyt leukæm
 • Lansky eller Karnofsky score < 60
 • Forventet levetid 6 uger.
 • Påvirket nyre, lever og hjertefunktion (se journal)
 • Pågående infektion
 • Tidligere veno-okklusiv sygdom
 • Abnormt kobber-stofskifte
 • Down Syndrom
 • Kemoterapi inden for 2 uger fra inklusion i studiet
 • Intolerance over for en eller flere af de cellegifte der indgår studiet
Behandling

Behandlingen består af 2 kure med Vyxeos®/CPX-351 (90 minutters infusion) givet dag 1, 3 og 5 samt clofarabin (120 minutters infusion) dagligt dag 2-6 i 1. kur. Vuxeos/CPX-351 gives efter et interval på 3 timer de dage hvor der også gives clorarabin.

I 2. Kur gives kun Vyxeos®/CPX-351 som i kur 1. Dosis af Vyxeos® liposomal 100 er units/kvm sv.t. daunorubicin 44 mg/kvm og cytarabine 100 mg/kvm

Planlagt antal patienter

25 (i DK samt internationalt)

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr. 2020-000142-34

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-03-01
Resumé for patienter