Immunterapipulje maj 2019 web.png
08-05-2019

Immunterapi som behandling ved kræftsygdom har de seneste år vist sig effektiv for flere sygdomsområder. Der er nu åbent for anden runde ansøgninger til pulje, som Sundhedsstyrelsen udmønter for at styrke forskningen i potentialerne for behandlingen.

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har som del af Finansloven for 2018 afsat en pulje på cirka 60 mio. kr., som uddeles i perioden 2018-2021 til styrkelse af forskning i immunterapi ved kræftsygdom. Ved denne anden puljeuddeling uddeles 29.4 mio. kr. til forskningsprojekter for perioden 2020 og 2021.

Med immunterapi styrkes kroppens eget immunforsvars evne til at bekæmpe kræftcellerne. Der findes fire forskellige typer af immunterapi, som baserer sig på forskellige mekanismer: Antistoffer, cytokiner (signalstoffer), behandlende kræftvacciner og T-celleterapi. Målet med puljen er at styrke forskning og udvikling inden for immunterapi ved kræftsygdom, herunder potentialer for at udbrede behandlingen til flere sygdomsområder og målrette behandlingen til de patientgrupper, der kan få gavn af immunterapi.

29,2 millioner kr. blev uddelt i første ansøgningsrunde
Ved første ansøgningsrunde i august 2018 blev der indsendt 15 ansøgninger. En ekstern forskningsfaglig komite udvalgte syv projekter og fordelte i alt 29,2 mio. kr. til projekter i hele landet. Projektmidlerne udmøntes blandt andet i klinisk forskning med afprøvning af medicin samt basalforskning og forskning i bivirkninger ved immunterapi. Forskningsprojekterne undersøger immunterapi ved forskellige kræftsygdomme, blandt andet brystkræft, hjernekræft og kræfttilstande i knoglemarven. Det nationale forskningscenter Center for Cancer Immunterapi modtog den største enkeltbevilling på ca. 16,5 mio. kr.

Der er åbent for ansøgninger til anden puljeuddeling med ansøgningsfrist den 2. september 2019 kl. 15.00.

Læs mere om opslaget og krav til ansøgninger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.