Nyhed hjemmeside - ikke brugt (7).pngPostersessionen ved Danske Kræftforskningsdage 2022 summer af liv og samtalerne går på tværs. Foto: DKD 2022. John Kristensen

07-09-22

Mulighed for mere målrettet individualiseret behandling af brystkræftrelateret lymfødem og anvendelsen af en ny biomarkør til understøttelse af behandlingsbeslutninger relateret til tilbagefald af ovariecancer, er temaerne hos de to prisvindere Caroline Lilja og Louise Faaborg.

 

På Danske kræftforskningsdage 2022 lød der fredag to store bifald, da konferencens to formidlingspriser blev uddelt.


Best Poster Award – en pris, der hylder let og tilgængelig visuel formidling af forskning til deltagerne på konferencen.

Brystkræft er den mest almindelige kræftdiagnose hos kvinder. Med sin høje overlevelsesrate er antallet, der lever med langvarige følgesygdomme, betydeligt. Mere end 1 ud af 5 udvikler brystkræftrelateret lymfødem, som er en kronisk, livslang følgevirkning, der både giver hævelse af armen, tab af funktion og nedsat livskvalitet.

Caroline Lilja, der er lægestuderende på Odense Universitetshospital, vil med sin pilotundersøgelse bidrage til mere viden om, hvordan man med målrettet individualiseret behandling kan forebygge brystkræftrelateret lymfødem. Ambitionen er at blive bedre til at identificere lymfekar og blodkar i umiddelbar nærhed af hinanden, så disse under operationen bedre kan fritlægges og ved hjælp af supermikrokirurgi sammensyes.

Studiet forventes at bidrage til at øge vores viden på området, og Caroline formår at formidle denne ellers tekniske metode på overskuelig og let tilgængelig facon. Det er derfor, at hun modtager prisen Best Poster Award i forbindelse med Danske Kræftforskningsdage 2022

"Caroline fik prisen, fordi hendes poster fangede interessen på lang afstand, og at den ved nærmere eftersyn viste, at Caroline til fulde forstår, hvor vigtig sammenhængen mellem skrevne ord og det visuelle udtryk er, når man skal formidle forskning til en bred målgruppe.” siger Randi Munch Krogsgaard, patientrepræsentant i DCCC's styregruppe og dommer.

Du kan læse mere om Carolines projekt i dette års Danske Kræftforskningsdage Abstractbook eller tage et kig på hendes flotte og prisvindende poster på billedet ovenfor.

 

Best Flash Talk Award – en pris, der hylder en fremragende præsentation af stærk akademisk relevans

Udvælgelsen af abstracts var ikke let i år til Danske Kræftforskningsdage, for niveauet var højt. Rundt regnet 120 postere blev udvalgt til posterpræsentation ved postersessionerne både torsdag og fredag. Af dem fik 12 ekstra gode vurderinger, og fik muligheden for at præsentere pointer fra deres poster til det nye element på programmet: flash talks!

Flash talk formatet er en vanskelig formidlingsopgave, fordi man kun har 3 minutter til at fortælle om baggrund, metode, resultater og perspektiver for sin forskning – til et publikum med blandet baggrund og faglighed. Én flash talk udemærkede sig ved at lykkedes ekstraordinært godt med at formidle et kompliceret stofområde, så ingen af tilhørerne var i tvivl om de spændende perspektiver for resultaterne – nemlig Louise Faaborg, ph.d.-stud., Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital, med titlen "Prognostisk indvirkning af cirkulerende methyleret Homeobox A9 DNA hos patienter under behandling for tilbagevendende kræft i æggestokkene.

”Vi var meget imponeret over, hvordan Louise løste denne opgave og så med en ro som om hun havde god tid og aldrig havde lavet andet”, siger Henrik Frederiksen, professor og formand for DCCC fagligt udvalg.

Louise's projekt har specifikt undersøgt en ny biomarkør, meth-HOXA9, med henblik på at denne kan bruges klinisk til at understøtte behandlingsbeslutninger og identificere den undergruppe, der vil drage fordel af behandling, blandt patienter med tidligere kræft i æggestokkene. Et stykke arbejde, der har faglig og samfundsmæssig relevans idet tilbagevendende ovariecancer, i skrivende stund, er en klinisk udfordring med betydelig dødelighed og lave responsrater på kemoterapi.

 

Med æren følger også 5.000 kr. til hver af de to vindere.

Danske Kræftforskningsdage

Danske Kræftforskningsdage har eksisteret siden 2018 og er på kort tid blevet landets største kræftkonference, hvor mere end 500 klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere fra hele landet samles på tværs af de forskellige sygdomsområder og forskningsdiscipliner.

Danske Kræftforskningsdage er sammensat og drevet frem af tonagivende faglige og ledelsesmæssige kræfter fra landets hospitaler og universiteter, og er helt uafhængig af industrien. Konferencen er sat i verden, fordi et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for et højt og ensartet niveau i forskning og behandling på tværs af forløb og områder – til gavn for alle danske kræftpatienter.

Hvert år får mere end 100 forskere muligheden for at præsentere deres forskning for de mange hundrede deltagere på Danske Kræftforskningsdage. Det er en unik mulighed for at sprede viden på tværs af både geografi og forskningsområde.

Læs mere om Danske Kræftforskningsdage på siden her