Knæk_cancer_forsker_blomst_300DPI_web.jpg

Foto: Kræftens Bekæmpelse

08-07-2019

Kræftens Bekæmpelse uddeler 8 millioner til at understøtte systematisk og konkret integration af patientrapporterede oplysninger i både klinik og tilhørende kliniske databaser, og inviterer de Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG'er) til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og RKKP. Puljen udmøntes i forbindelse med Knæk Cancer 2019, og forudsætter, at der indsamles tilstrækkelige midler til at omfatte temaet.

 

I en årrække er der eksperimenteret med brug af patientrapporterede oplysninger på kræftområdet. Nu skal indsamlingen af disse data gå fra projektarbejde til daglig rutine, så kræftpatienterne mere systematisk bliver spurgt om kræftbehandlingens effekt, bivirkninger m.v. Patienternes svar skal bruges både til at justere behandlingen af den enkelte patient, til rådgivning af andre patienter og til forbedring af behandlingsindsatsen. Ændringen fra småprojekter til drift skal ske i samarbejde med DMCG.dk, Danish Comprehensive Cancer Center og Danske Regioner.

For at opnå det fulde potentiale af PRO mangler der i dag anbefalinger til best practice for indsamling, anvendelse og implementering af PRO i daglig klinisk praksis og i den løbende kvalitetsmonitorering og kvalitetsudvikling. De Multidisciplinære Cancergrupper inviteres derfor til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og RKKP. Samarbejdet motiveres ud fra et fælles ønske om at integrere PRO i de kliniske kræftmiljøer og at understøtte national udrulning af PRO-værktøjer, samt udvide den nationale kvalitetsmonitorering med PRO-indikatorer. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af patienter i projekterne.

Ansøgningsfristen er den 10. september 2019 kl. 15.00.

Det fulde opslag og projektbeskrivelsen kan findes her

Projektbeskrivelse

DMCG’erne anmodes om at udarbejde en projektbeskrivelse ved ansøgning, som indeholder:

  • En beskrivelse af den ønskede implementering af PRO, herunder valg af PRO-værktøjer
  • Platform for dataopsamling
  • Det/de trin i kræftforløbet, som PRO skal understøtte
  • Mål for implementeringsprocessen og eventuel spredning til andre afdelinger
  • Organisatorisk forankring og udviklingsperspektiv
  • Evalueringsplan
  • Tidsplan og budget