Ny Medicin_november 2019_web.png

13-12-2019

Støtte fra Kræftens Bekæmpelse er netop tildelt treårigt projekt, der skal undersøge effekt og bivirkninger af behandling med checkpoint immunterapi til patienter med nyrekræft. Data kommer både fra laboratoriet og patientrapporterede oplysninger, og resultaterne forventes at bidrage til udviklingen af behandlingsmetoderne, potentielt også for andre kræftformer.


Kræftens Bekæmpelse har i alt afsat 10 millioner kroner fra Knæk Cancer 2018 til puljen Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. Med puljen ønskes en systematisk opsamling af både patienters og lægers erfaringer med ny kræftmedicin, herunder at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger under ibrugtagning, f.eks. med patientrapporterede oplysninger. Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for puljen.

Checkpoint immunterapi med lægemidlerne ipilimumab i kombination med nivolumab blev i marts 2019 godkendt af Medicinrådet som standardbehandling for patienter med metastatisk nyrekræft. Grundlaget for godkendelsen er en selekteret gruppe af patienter.

Det treårige projekt skal undersøge behandlingsresultater af checkpoint immunterapi med mulighed for deltagelse af alle danske patienter med metastatisk nyrekræft. Projektet vil anvende nye metoder til blandt en bredere patientpopulation at identificere hvilke patienter, der kan have gavn af behandlingen. Man vil således undersøge hvordan behandlingen og bivirkningsprofilen er i den almindelige patientpopulation ved at indhente data om resistens- og responsmønstre samt patientrapporterede oplysninger (PRO) om livskvalitet.  

Omfattende dataindsamling skal bidrage til at udvikle behandlingsmetoder
Projektgruppen er forankret i Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og anføres af professor og overlæge Frede Donskov. Dataindsamlingen skal blandt andet baseres på molekylære analyser af afførings-, blod- og vævsprøver før og under behandlingen. De omfattende data fra laboratoriet skal sammenholdes med behandlingsresultaterne og bidrage til en samlet evaluering af effekt og bivirkninger. De endelige resultater forventes at bidrage til udvikling af behandlingsmetoder med checkpoint immunterapi, herunder forbedret patientselektion samt potentielt udvikling af behandlingen ved andre kræftformer.

Der er en yderligere ansøgningsmulighed til puljen Ny medicin med frist den 14. januar 2020 kl. 15.00.
Læs mere og find opslaget på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Fakta om det støttede projekt:


Ny checkpoint immunterapi til patienter med metastatisk nyrekræft - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis

Ansøger
Danish Renal Cancer Group (DaRenCa)
Frede Donskov
Professor, dr. med
Overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Projektet støttes med 1,5 mio. kr. over tre år.