DCCC Stråleterapi indkalder hermed ansøgninger til samfinansierede ph.d. stipendier. Ansøgningsfristen er d. 1. december 2018. Forventet svar januar 2019.


18-09-2018

DCCC Stråleterapi støtter med lønmidler til medfinansiering af ph.d. studier. Der uddeles højest 10 stipendier á maksimalt 500.000 kr.

Ansøger skal være hoved- eller medvejleder og mindst have en ph.d. grad. Der kan kun indsendes én ansøgning pr. ansøger. Forskningen skal være inden for stråleterapi, skal have et nationalt perspektiv og skal kunne indgå i en af de 29 arbejdsgrupper i DCCC Stråleterapi (se liste nedenfor). En støtteerklæring fra WP/IP leder(ne) fra den relevante arbejdsgruppe skal vedlægges ansøgningen.

Støtte til ph.d. projekter, der endnu ikke er påbegyndt samt projekter, der involverer eller understøtter kliniske protokoller vil blive prioriteret. Der skal garanteres fuld finansiering af hele ph.d. forløbet før midlerne kan frigives. Projektet skal desuden opstartes (dvs. den studerende skal være indskrevet på universitet) inden udgangen af 2019 ellers bortfalder bevillingen.

Der kan udelukkende søges støtte til løn til den ph.d. studerende i form af medfinansiering og der bevilges maksimalt 500.000 kr. pr. stipendium.

Læs mere om krav til ansøgningen