DCCC uddeler støtte til 8 kræftforskningsinitiativer og netværk

DCCC har modtaget 17 ansøgninger om støtte til kræftforskningsinitiativer og netværk. 8 ansøgninger har fået uddelt støtte på ialt 1,3 mio. kr. Foto: Torben Kjeldsen, RM.

17-05-2018

Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC uddeler knap 1,3 mio. kr. til 8 initiativer og netværksgrupper, der alle ønsker at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet og sikre, at forskningen kommer hurtigt ud til den kliniske praksis.

Det er tredje gang, at DCCC uddeler støtte og i alt har 17 projekter søgt om 3,1 mio. kr. Niveauet på ansøgningerne har været meget højt, og det har været svært at prioritere i projekterne. Ansøgningerne spænder bredt fra rettidig opsporing, behandling til den palliative indsats, og der har været ansøgninger fra hele landet.

"Vi kan tydeligt se, at DCCC's formål med at uddele støtte er blevet mere synligt blandt landets kræftforskere og klinikere. Ansøgningerne er meget målrettede og initiativerne lever i høj grad op til DCCC's kriterier om at skabe samarbejde på tværs af hele landet, samarbejde på tværs af discipliner og integration mellem forskning og klinik. Det har derfor også været svært at prioritere imellem alle de gode ansøgninger, men de 8, vi har udvalgt, kan vi se væsentlige fremtidsperspektiver i", fortæller Cai Grau, formand for Fagligt Udvalg og medlem af bedømmelsesudvalget i DCCC.

Styregruppen i DCCC er enige om, at ansøgningerne viser, at der er mange støtteværdige projekter rundt om i landet og håber, at de, der har fået afslag, vil søge igen på et senere tidspunkt.

"Der kan være forskellige årsager til, at et projekt ikke bliver prioriteret i denne omgang, men det betyder ikke, at det ikke kan blive godkendt i en anden ansøgningsrunde. Der kan være nogle konkrete initiativer, man kan ændre på og eventuelt inddrage nogle samarbejdspartnere, så de nationale og tværfaglige aspekter i ansøgningen øges", afslutter Cai Grau.

Årlig pulje fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)

DCCC har en årlig pulje, der er afsat til at støtte tværfaglige, nationale initiativer og netværk. Den samlede pulje for 2018 er på 5 mio. kr. og man kan søge 4 gange årligt om op til 200.000 kr. til én aktivitet.

Næste ansøgningsrunde er i efteråret, hvor opslaget bliver slået op på Danish Comprehensive Cancer Centers hjemmeside, www.dccc.dk . På hjemmesiden kan du læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen. Der kan du også finde flere informationer, om de projekter, der allerede har modtaget støtte.

Kort info om de 8 projekter, der har modtaget støtte


Projektnavn:
Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS)

Projektbeskrivelse: Magnetisk Resonans (MR) skanning er i hastig vækst inden for strålebehandling. Dens rolle spænder lige fra identifikation af kræftknuden til vurdering af behandlingens effekt.

MR skannerne udnyttes dog langt fra optimalt, især fordi de anvendes forskelligt på de enkelte hospitaler i landet. Dette gør det svært at drage kliniske konklusioner.

Vi ønsker at skabe et netværk, som vil rådgive de nationale kræftdiagnose-grupper i forbindelse med design af MR studier. Desuden skal netværket sikre, at der kommer fokus på de unikke krav, der skal stilles til MR skannere i et strålebehandlingsforløb.

Bevillingsmodtager: Faisal Mahmood, Klinisk Institut, SDU

Medansøgere:

De Danske MRL Centre
Ivan Vogelius, Rigshospitalet
Mette Pøhl, Rigshospitalet
Gitte Persson, Herlev Hospital
Claus Behrens, Herlev Hospital
Tine Schytte, Odense Universitetshospital
Uffe Bernchou, Odense Universitetshospital
Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)
Flemming Kjær Kristoffersen, Rigshospitalet
Trine Juhler Nøttrup, Rigshospitalet
Irene Hazell, Odense Universitetshospital
Gitte-Bettina Nyvang, Odense Universitetshospital
Kari Tanderup, Aarhus Universitetshospital
Jacob Lindegaard, Aarhus Universitetshospital

Beløb: 175.000 kr.


 

Projektnavn: Etablering af samarbejde mellem den palliative database/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG'er omkring palliativ indsats

Projektbeskrivelse: De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG’er) arbejder for at sikre den bedst mulige udredning, diagnostik og behandling af hver enkelt kræfttype. Den palliative DMCG/database arbejder med at udvikle og overvåge kvaliteten af den palliative indsats blandt de allermest syge.

'Tidlig palliativ indsats’ parallelt med kemoterapi og anden behandling for udbredt kræft er et udviklingsområde. Formålet med projektet er at etablere et nationalt samarbejde mellem de sygdomsspecifikke DMCG’er og den palliative DMCG/database om at sikre den bedst mulige tidlige palliative indsats i Danmark.

Tværfaglig organisation:DMCG for Palliativ Indsats, DMCG-PAL og Dansk Palliativ Database - DPD

Bevillingsmodtager: Mogens Grønvold, forskningsenheden, Bispebjerg Hospital

Beløb: 190.000 kr.Projektnavn:
DCCC Rettidig Opsporing

Projektbeskrivelse: Tidlig opsporing sænker kræftdødeligheden, fordi chancen for helbredelse er størst, når svulsten stadig er lille og lokaliseret. Fra blodprøver, billedskabende og andre teknikker, kendes en stadig længere liste af specifikke risikofaktorer. Deres kliniske værdi for rettidig opsporing er oftest ukendt. Danmark er ideel til at gennemføre studier, der kan producere den nødvendige evidens, hvis vi kan løse de administrative/logistiske udfordringer og inddrage befolkningen.

Vi ønsker, på tværs af de enkelte kræfttyper, at etablere et netværk, der skal danne basis for høj-evidensstudier.

Bevillingsmodtager: Stig Eigil Bojesen, Afdeling for Klinisk Medicin, Herlev og Gentofte Hospital

Medansøgere: 
Niels Kroman, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet, Rigshospitalet
Michael Borre, Urinvejskirurgisk afdeling, AUH
Zaigham Saghir, Lungemedicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Søren Laurberg, Kirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Beløb: 175.000 kr.


 

Projektnavn: Predicting Prostate Cancer by Liquid Biopsy

Projektbeskrivelse: Vores nyligt udviklede "Liquid Biopsy" kan identificere mænd, der har meget høj risiko eller meget lav risiko for at have alvorlig prostatakræft. Metoden bygger på en række markører fra urin og blodprøver. Vi ønsker derfor at starte et nationalt studie, der tester brugen af "Liquid Biopsy" til at identificere patienter med lav risiko for at have alvorlig prostatakræft, således at denne gruppe undgår unødige undersøgelser, behandlinger og bivirkninger. Studiet ønskes planlagt og gennemført via Dansk Prostatakræft Gruppe (DaProCa) med Odense Universitetshospital som primære forsøgssted.

Tværfaglig organisation: DaProCa - Dansk Prostata Cancer Gruppe

Bevillingsmodtager: Lars Lund og Mads Hvid Poulsen, Urologisk afdeling, OUH

Beløb: 145.000 kr.


 

Projektnavn:  Personalized Preventive Colorectal Cancer Medicine 

Projektbeskrivelse: Vi ønsker at holde et nationalt symposium omhandlende personlig, forebyggende medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm. Der er en stadig stigende hyppighed af tarmkræft og derfor behov for, at vi nytænker vores eksisterende behandlingstilbud til denne sygdom. Vi er en etableret præklinisk og klinisk forskningsgruppe, der gennem de senere år har arbejdet med medicinsk forebyggelse af tarmkræft. Vi ønsker nu at sætte endnu mere fokus på denne problemstilling, herunder at udforme den endelige protokol for en klinisk undersøgelse.

Bevillingsmodtager: Gunnar Baatrup, Kirurgisk Afdeling, OUH

Medansøgere:

Professor Nils Brünner, KU and the Danish Cancer Society
Professor José Moreira, KU and the Danish Cancer Society
Associate Professor Morten Kobæk Larsen, SDU/OUH
Professor Lars Porskjær Christensen, SDU
Professor Ole Thorlacius Ussing Ålborg University Hospital
Professor Ismaeil Gögenur, Sjælland University Hospital
Consultant Morten Rasmussen, The National Screening Secretariat and Bispebjerg University Hospital
Consultant Gunvor Iben Madsen, Institute for Pathology OUH.
Professor Gunnar Baatrup SDU/OUH
Associate Professor, Søren Friis, Danish Cancer Society
Professor Mathias Mann, Novo-Nordic Centre for Protein Research
Professor Claus Lindberg Andersen, MOMA, Århus

Beløb: 167.000 kr.


 

Projektnavn: IMPROVE IT - Forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA i blodet efter operation

Projektbeskrivelse: Patienter, der har fået fjernet en kræftknude i tarmen får i forbindelse med projektet IMPROVE analyseret deres blod prøve efter operationen for tilstedeværelse af cirkulerende tumor DNA. Findes tumor DNA i blodprøven efter operationen, kan risikoen for at sygdommen kommer igen, kan være høj.

Formålet med IMPROVE-Intervention Trial er at undersøge, om man kan forhindre tilbagefald af sygdommen hos disse patienter ved at tilbyde forebyggende kemoterapi.

Tværfaglig organisation: DCCG - Dansk Colorectal Cancer Gruppe og Regionernes Bio- og Genombank

Bevillingsmodtager: Karen-Lise Garm Spindler, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Medansøgere:

Søren Laurberg, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Claus Lindbjerg Andersen, afdeling for Molecular Medicin, Aarhus Universitetshospital

Beløb: 120.000 kr.Projektnavn:
ALASCCA - (Adjuvant Low dose ASpirin in Colorectal CAncer)

Projektbeskrivelse: Trods helbredende behandling af tarmkræft får 25-40% af patienterne et senere tilbagefald af sygdommen. Enkelte mindre studier har vist, at behandling med acetylsalicylsyre (ASA) forlænger overlevelse hos tarmkræftpatienter, hvis deres kræftknude havde mutation i PIK3 signalvejen. Sidstnævnte er vigtig for vækst og overlevelse af celler.

Formålet med ALASCCA er at undersøge, i et lodtrækningsforsøg, om behandling med ASA kan mindske risikoen for tilbagefald og dermed øge overlevelsen hos patienter opereret for tarmkræft.

Bevillingsmodtager: Lene Hjerrild Iversen, Kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital

Medansøgere: 
Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, v/afdelingslæge, forskningsansvarlig Katrine Emmertsen (forberedelse af ALASCCA trial just indledt).
Mave-, tarm- og brystkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, v/overlæge, lektor Uffe Schou Løve
Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens, v/læge Tue Avlund
Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg), v/ledende overlæge Christina Tinghus
Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital (Roskilde), v/professor Ismail Gögenur

Beløb: 98.750 kr.Projektnavn:
DATHYRCA

Projektbeskrivelse: Vi ønsker at udvikle og styrke det tværfaglige nationale samarbejde i Den Danske Thyroideacancer Studie Gruppe (DATHYRCA). Dette vil vi gøre ved opstart af flere forskningsprojekter og ved afholdelse af to årlige forskningsseminarer i DATHYRCA-gruppen. Vi ønsker at bruge seminarerne til at generere projektideer med fokus på prospektive studier; i særdeleshed randomiserede studier, som mangler indenfor thyroideacancerområdet. Vi forventer med dette initiativ at konsolidere det nationale samarbejde og samtidig give thyroideacancerforskningen et videnskabeligt løft.

Tværfaglig organisation: DATHYRCA med tilknytning til DMCG for Hoved-Halskræft

Bevillingsmodtager: Christian Godballe, Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

Medansøgere:
Rigshospitalet/Herlev:
Christoffer Holst Hahn
Jens Bentzen
Katalin Kiss
Birte Nygaard
Ulla Feldt-Rasmussen
Peter Oturai

Odense:
Christian Godballe
Lars Bastholt
Stine Rosenkilde Larsen
Laszlo Hegedüs
Peter Grupe

Århus:
Sten Schytte
Nicolaj Andreassen
Maria Louise Jespersen
Eva Vang Ebbahøj
Peter Iversen

Ålborg:
Henrik Baymler Pedersen
Inge Bülow
Rune Vincent Fisker

Beløb: 176.800 kr.