Posterskærme, DKD2021 - Rune Borre-Jensen_700_374.jpg

Flere deltagere benyttede pauserne til at gå på opdagelse i postersessionen, som blev vist på store skærme til konferencen. Foto: Rune Borre-Jensen.

02-09-2021

Danske Kræftforskningsdage var i år begavet med hele 184 posters som i modsætning til tidligere år lå på en online platform i stedet for at være hængt fysisk op på konferencen. Online-løsningen har kastet mange positive bemærkninger af sig, men der er selvfølgelig behov for en grundigere evaluering, understreger formand for postersessionen Henrik Frederiksen.

Patient Reported Outcome (PRO), social ulighed og aktuelle kliniske studier er de emner, som for alvor har trukket opmærksomhed til sig på den virtuelle postersession. Generelt har der været stor aktivitet på sessionen, hvor de knap 200 posters ind til nu er set 6.000 gange.

Da vi planlagde postersessionen i år, fyldte corona og restriktioner rigtig meget. Vi valgte derfor et setup, som vi med garanti ville kunne gennemføre – selv, hvis hele konferencen skulle ende med at blive aflyst.

"Vi var da spændte på, om den virtuelle platform overhovedet ville fungere. Ville deltagerne på Danske Kræftforskningsdage gå ind og kigge på posters og se videopræsentationer? Og hvordan ville folk reagere på, at der i år ikke var fysiske posters på konferencen? Jeg har heldigvis fået mange positive tilbagemeldinger, og det glæder mig, at vi i år kunne afvikle postersessionen virtuelt trods skiftende corona-restriktioner," siger Henrik Frederiksen.

Henrik Frederiksen 2, Aktuel Dansk Kræftforskning i rampelyset, DKD2021 - Rune Borre-Jensen.jpg

Henrik Frederiksen intrducerede de syv forskere, der var udvalgt til at præsentere deres forskning under sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'. Foto: Rune Borre-Jensen.

Du kan nå det endnu

Flere af dem, der normalt ikke har mulighed for at se alle de posters, de gerne vil i pauserne, har sat pris på at kunne gøre det på computeren hjemmefra – eller på mobilen under transport.

"For den gruppe af forskere, klinikere og beslutningstagere, der normalt ikke får det fulde udbytte af postersessionen på grund af møder og arbejde i pauserne, har den virtuelle løsning været rigtig god. I år har de haft en mulighed for at blive opdateret på den aktuelle kræftforskning, som de ikke tidligere har haft," siger Henrik Frederiksen.

Men selvom postersessionen har fungeret og kastet positive kommentarer af sig, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den bliver afviklet på samme måde i 2022.

"Postersessionen er jo stadig åben, så deltagerne i konferencen kan fortsat nå at gå ind og kigge. Samtidig er vi i gang med en generel evaluering blandt alle deltagerne, og når sessionen lukker, evaluerer vi naturligvis også blandt dem, der har bidraget med posters. Først når vi har et bredt og grundigt indtryk af oplevelserne med de virtuelle posters, beslutter vi, hvordan vi gør til næste år."

Sådan er postersessionen blevet til

I forbindelse med Danske Kræftforskningsdage har DMCG.dk og DCCC modtaget mere end 200 indsendt abstracts fra ligeså mange forskere.

En bedømmelseskomité har gennemgået samtlige abstracts og udvalgt 7 forskere, der præsenterer deres forskning på konferencen under sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'. Bedømmelseskomitéen bestod af følgende:

 • Robert (Bobby) Zachariae, professor, AU og AUH
 • Kirsten Grønbæk, professor og overlæge, Rigshospitalet og KU
 • Christian Godballe, Forskningsleder, professor, SDU
 • Jens Overgaard, kræftlæge og forsker, AUH og professor, AU
 • Henrik Frederiksen, professor og overlæge, SDU og OUH

De 7 abstracts er udvalgt ud fra en samlet vurdering af studiets kræftrelevans og generaliserbarhed, forskningsresultater og kvalitet, samt projektets perspektiver, nyhedsværdi og nationale indlejring.

Langt hovedparten af dem har efterfølgende formidlet deres forskning i en virtuel poster og en præsentationsvideo.

Den bedst formidlede poster

Et anden bedømmelseskomité har gennemgået samtlige posters og videopræsentationer og udvalgt en række forskere, der er gået videre til finalen. Bedømmelseskomitéen bestod af følgende:

 • Henrik Frederiksen, professor og overlæge, SDU og OUH (formand)
 • Camilla Qvortrup, overlæge, Rigshospitalet
 • Dorte Nielsen, Professor og overlæge, Herlev og Gentofte Hospital, 
 • Robert (Bobby) Zachariae, professor, AU og AUH
 • Tarec Christoffer El-Galaly, professor og overlæge, Aalborg UH
 • Zaigham Saghir, klinisk lektor, Herlev-Gentofte Hospital

To vinderer af prisen for den bedst formidlede poster blev herefter udvalgt af et bedømmelsesudvalg bestående af:

 • Henrik Frederiksen, professor og overlæge, SDU og OUH (formand)
 • Andreas Sommerfeldt, ph.d. i kemi og nanoteknologi fra Aarhus Universitet, vinder af Ph.d. Cup, der er et samarbejde mellem
  Information, DR og Lundbeckfonden
 • Randi Munch Krogsgaard, patientrepræsentant i DCCC's styregruppe