Hænder omsorg.png

"I vores optik er der et stort potentiale i at bruge de gode erfaringer og kompetencer, vi allerede har, langt mere aktivt og bredt i det samlede sundhedsvæsen", kronik i Ugeskrift for Læger. Foto: Colourbox.

14-12-2022

Det giver Mogens Grønvold, Dorte Ejg Jarbøl og Louise Ø. Livijn fra DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center) deres bud på i denne kronik i Ugeskrift for Læger

 

Vi har allerede en bred viden om, hvad der virker. Men vi skal blive bedre til at implementere de gode resultater – både i den specialiserede og den almene palliative indsats.

Med kronikken ønsker vi at understrege følgende pointer:

  • Rettidig palliativ indsats starter tidligt i kræftforløbet og er således meget mere end at sikre den gode død.
  • Palliation er meget mere end smertebehandling, og indsatsen for de pårørende giver også gode resultater. 
  • Der er et kæmpe potentiale i at bruge de gode erfaringer og kompetencer, vi allerede har, langt mere aktivt og bredt i det samlede sundhedsvæsen.
  • Den palliative indsats er en opgave for alle i sundhedsvæsenet, ikke blot specialisterne på området. Derfor er det nødvendigt at efteruddanne flere sundhedsprofessionelle i palliation.

DCCC er, som det nationale forpligtende samarbejde om forskning og udvikling af kræftområdet, sat i verden bl.a. for at sikre et højt og ensartet niveau for diagnostik og behandling af kræft i Danmark. Med afsæt i denne målsætning har vi en ambition om, at palliation skal være en rettidig og integreret del af behandlingen af kræftpatienter.

For at opnå det skal vi tænke både tværfagligt og tværsektorielt.

Læs den fulde kronik via dette link:
https://ugeskriftet.dk/debat/hvordan-kan-vi-forbedre-den-palliative-indsats-kraeftpatienterne