Senfølger_temadag_web_okt.19.png
31-10-2019

70 deltagere var mødt op i auditoriet på Aarhus Universitetshospital den 31. oktober for at blive klogere på de særlige problemstillinger for patienter med senfølger efter cancer i bækkenorganerne.


Oplæggene på dagens temamøde kom omkring de fysiologiske senfølger efter kræftsygdom i bækkenorganerne, og hvordan bivirkninger fra behandlingen kan påvirke patienternes seksualliv og -funktion. Mødet er arrangeret af Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital og det nationale forskningscenter, som koordineres fra klinikken.

"Vi er positivt overraskede over den store interesse for temamødet. Seksualitet og sundhed hænger tæt sammen, og seksualiteten er vigtig for livskvaliteten, også efter kræftsygdom. Særligt efter cancer i bækkenorganerne, hvor patienterne også rammes af bivirkninger som påvirker vandladning, tarmfunktion og som kan give kroniske smerter. Vi er klar til at gøre en forskel", udtaler professor og overlæge Peter Christensen.

Komplekse sammenhænge og vanskelig kommunikation om behandling
Både biologiske, sociale og psykologiske faktorer påvirker patienternes seksualitet, og sammenhængen mellem faktorerne er kompleks. Træthed, depression og angst for, at canceren vender tilbage er nogle af de faktorer, der kan have stor indvirkning.

Emnet kan være vanskeligt at italesætte for både sundhedsprofessionelle og for patienter. Et af formålene med dagens temamøde var således at dele viden om sexologiske dysfunktioner hos den enkelte patient og samtidig drøfte hvilke behandlingsmuligheder, der kan hjælpe patienter med senfølger.

Læs mere om det Nationale Forskningscenter for Senfølger til kræft i bækkenorganerne, som er tilknyttet Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital.

Læs mere om det nationale samarbejde Bedre Viden om Senfølger