Nationale centre.jpg


De nationale forskningscentre var på scenen under Danske Kræftforskningsdage 2018, hvor de blandt andet deltog i en panel debat om vigtigheden af at samarbejde på tværs af specialer og fagormåder. Foto: Hung Tien, Danske Kræftforskningsdage 2018.

14-11-2018

To nye, nationale forskningscentre får hver 20 millioner kr. fra Knæk Cancer midler 2018. Det drejer sig om Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft.

 

Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft skal blandt andet forske i, hvordan vi bliver bedre til at finde og hjælpe de patienter, der har brug for ekstra opmærksomhed, så de også får gavn af den gode udvikling inden for bl.a. diagnose og behandling, som de mere velstillede patienter. 

Læs mere om Dansk Forskningscenter for Lighed i kræft på www.cancer.dk/nyheder/20-mio-kr-fra-knaek-cancer-skal-mindske-social-ulighed-i-kraeftbehandling/ og om hele problematikken Ulighed i Kræft.

Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin skal forbedre behandlingen af patienter med kræft i blodet. Det sker blandt andet ved at teste og udvikle lægemidler, der rammer den helt "specifikke udgave" af sygdommen hos hver enkelt patient. Det kaldes præcisionsmedicin eller personlig medicin. 

Læs mere om Dansk forskningscenter for Præcisionsmedicin på www.cancer.dk/nyheder/20-mio-kr-fra-knaek-cancer-gaar-til-forskningscenter-for-ny-medicin-til-blodkraeft/


Eksisterende, nationale forskningscentre

Siden 2016 er der på strategiske områder etableret 7 nationale centre i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. De nationale centre har til formål at styrke dansk forskning og opsamle erfaringer omkring udvikling og anvendelse af ny viden inden for forebyggelse, diagnostik, behandlingsmetoder, efterforløb og organisering på tværs af landet og specialer og til gavn for alle patienter i DK. Centrene er støttet af Kræftens Bekæmpelse med Knæk Cancer midler.

Foruden de to nye centre findes der et Nationalt Forskningscenter for Immunterapi, DCCC Stråleterapi, Nationale Forskningscenter for Senfølger til Kræft i bækkenorganerne, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger, Nationale Center for Senfølger hos Kræftoverlevere: CASTLE.

Du kan læse mere om forskning og resultater fra de tre nationale forskningscentre for senfølger på deres nye hjemmeside www.cancer.dk/nyheder/bedre-viden-om-senfoelger-efter-kraeft/