Hjemmeside_700x373_v5.png

26-08-2019

Danske Kræftforskningsdage er på rekordtid blevet et tilløbsstykke. For andet år i træk samler Danish Comprehensive Cancer Center og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper alle aktører inden for kræftområdet. I år mødes flere end 500 deltagere således til landets største konference på kræftområdet.


Hvordan behandler vi kræft på patientens præmisser? Hvor langt er vi med personlig og målrettet kræftbehandling, og hvad er der på vej? Det er nogle af de spørgsmål, der skal diskuteres på Danske Kræftforskningsdage, som afholdes i Odense den 29. og 30. august 2019.

"På årets konference sætter vi fokus på en række højaktuelle emner, som er relevante på tværs af kræftområdet. Fremtidens samarbejde om kræft forudsætter gode rammer for dialog mellem forskere, klinikere, patienter og beslutningstagere. Vi skal udnytte hinandens kompetencer i endnu højere grad, særligt når vi kigger på, hvordan vi skaber sammenhæng, samarbejde og udvikling inden for kræftområdet", fortæller Anne Bukh, formand for styregruppen i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Konferencen afsluttes med en central debat: "I årets afslutningsdebat sætter vi fokus på forskningens og evidensens rolle i prioriteringsdebatten. Prioriteringsdebatten handler om meget andet og mere end medicinpriser. Beslutninger skal træffes på et kvalificeret grundlag, og her mener jeg naturligvis, at forskning og evidens spiller en afgørende rolle", siger Michael Borre, formand for sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk).

De gode viljer er til stede
DCCC og DMCG.dk ønsker med Danske Kræftforskningsdage at styrke det nationale samarbejde inden for kræftforskning og -behandling til gavn for patienterne. "Vi er meget begejstrede for den store interesse. Der er både behov for og lyst til at mødes på tværs af fagligheder og regionale grænser. Danske Kræftforskningsdage giver mulighed for, at vi kan dele viden og erfaringer på tværs af de enkelte kræftsygdomme, som vi koncentrerer os om i hverdagen og specialiserer os indenfor. Det er afgørende for at forbedre kræftbehandlingen, at vi også samarbejder og bliver inspirerede af hinandens forskning", fortæller Michael Borre.

Det nationale perspektiv og mødet på tværs af fagligheder er helt unikt for Danske Kræftforskningsdage. En af arrangørernes generelle målsætninger er at fremme en hurtigere omsætning af forskningsresultater til den daglige klinik. Et tema på konferencen handler derfor om, hvordan vi sikrer opsamling af erfaringer og viden fra det daglige kliniske arbejde.

"De senere år er kræftbehandlingen i Danmark kommet på internationalt niveau. Det skal ikke blive en sovepude. DCCC har som et af sine hovedmål at medvirke til, at de nyeste forskningsresultater hurtigt udbredes til den kliniske praksis. På Danske Kræftforskningsdage mødes forskere, klinikere, patientforeninger og politikere. Det giver derfor en unik mulighed for at styrke samarbejdet på tværs af forskning og klinik. Et godt samarbejde mellem disse aktører er en af forudsætningerne for, at få ny forskning hurtigere omdannet til klinisk praksis", udtaler Anne Bukh.

Læs mere om Danske Kræftforskningsdage 2019