Pulje målrettet efter kræft nyhedsbillede.png

Det er talen om en enkeltstående mulighed for at søge puljen 'Opfølgning efter kræft'. Ansøgninger modtages nu og ind til deadline: 11. oktober 2023 kl 15:00.

25-04-2023

Der er brug for mere viden og vidensdeling for at sikre, at alle danske kræftpatienter får den bedste og mest effektive opfølgning. Derfor har DCCC valgt at sætte fokus på området med en ny, unik pulje, der kan søges frem til oktober 2023.

 

Stadig flere danske patienter bliver langtidsoverlevere efter kræft. Det er en ekstrem glædelig udvikling, men det betyder også, at mængden af opfølgningsforløb efter kræft vokser i Danmark.

Opfølgningsforløb er tids- og energikrævende for den enkelte patient – og desuden ressourcekrævende for sundhedssektoren. Derfor er det afgørende, at forløbene tilrettelægges optimalt.

I dag er mange opfølgningsforløb præget af at følge en standardiseret og kalenderstyret tilgang. Det kræver ofte store træk på parakliniske undersøgelser og andre ressourcer i sundhedsvæsenet. Samtidig mangler der evidens for, at det standardiserede system giver den bedste overlevelse og generelt det bedste patientforløb.

- Det er vigtigt, at vi med disse puljemidler kan være med til at skabe evidens i forhold til hvordan opfølgning efter en kræftbehandling bedst organiseres, siger koncerndirektør Anne Bukh, der er formand for DCCC.

Derfor har DCCC valgt at prioritere en midlertidig pulje, som kan søges til projekter, som kan skabe øget viden og vidensdeling om opfølgning efter kræft.

- Puljen er en unik mulighed i 2023 for at være med til at skabe viden og evidens om efterforløbet efter kræft. Der kan søges om midler til deciderede forskningsprojekter, men ansøgninger indeholdende innovative tilgange og nye måder at anskue området på, vil også kunne opnå støtte, fortæller Anne Bukh.

Puljen kan søges allerede nu og frem til d. 11. oktober 2023 kl. 15. Der uddeles i alt 2 mio. kroner, og der kan ansøges om minimum 100.000 og maksimum 500.000 kr. over to år til alle faser af et projekt – også udførelsen.

Læs mere om formalia og find ansøgningsskemaet ved at trykke her.