Fagligt Udvalg

Medlemmerne af fagligt udvalg for DCCC er udpeget af bestyrelsen på baggrund af deres særlige viden om specifikke kræftområder og deres brede nationale og internationale netværk. De rådgiver DCCC i videnskabelige og patientnære problemstillinger og har til opgave at:

  • være idéskabende, igangsættende og debatterende på kræftområdet
  • fungere som motor for nye regionale eller landsdækkende initiativer, der kan fremme dansk forskning, forebyggelse og behandling af kræft
  • udvikle det nationale og internationale samarbejde og netværk på kræftområdet

Du kan læse mere om fagligt udvalgs opgaver og sammensætning af medlemmer i kommissorium og forretningsorden for fagligt udvalg.

Forretningsudvalget

Fagligt udvalg konstituerer sig med et forretningsudvalg, som har et særligt ansvar for at drive arbejdet i fagligt udvalg. Forretningsudvalget udgøres af formanden og næstformanden samt yderligere tre medlemmer, som vælges af fagligt udvalg. Medlemmerne af forretningsudvalget har en funktionsperiode på to år med mulighed for genvalg. 

CaiGrau_web_sh_1.jpgCai Grau (formand)
Forskningsleder, Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi
Professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi
cai.grau@rm.dk 

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen (næstformand)
Professor, overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Formand og LVS repræsentant for Dansk Hæmatologisk Selskab

Claus Lindbjerg Andersen.pngClaus Lindbjerg Andersen
Centerleder, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Christian Godballe.pngChristian Godballe
Professor, overlæge
Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Leder, ph.d-skolen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Syddansk Universitet

Dorte Nielsen.pngDorte Lisbet Nielsen
Professor, overlæge
Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Medlem af Medicinrådet

Medlemmer af fagligt udvalg 2020-2022

Berit Andersen
Professor, ledende overlæge
Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

Bjarne Winther Kristensen
Professor, specialeansvarlig overlæge, forskningsleder
Forskningsenheden for Patologi, leder, PREmedicon - Center for Precision Medicine in Complex and Rare Diseases, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Christian Bjørn Poulsen
Overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Christoffer Johansen
Centerleder, Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE)
Professor, overlæge
Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Dorte Ejg Jarbøl
Professor
Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Praktiserende læge

Elsebeth Lynge
Professor
Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing-Falster Sygehus

Estrid V. S. Høgdall
Leder af Regionernes Bio- og Genombank
Professor, Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Henrik Gregersen
Overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Inge Bernstein
Lægefaglig chefkonsulent
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Inge Marie Svane
Leder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi
Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Jens Overgaard
Professor, overlæge
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Medlem af Forretningsudvalget i DMCG.dk

Jens Winther Jensen
Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Jørn Herrstedt
Professor, overlæge
Kræftafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Karina Dahl Steffensen
Professor, overlæge
Onkologisk Afdeling, Vejle sygehus - Patienternes Kræftsygehus, Sygehus Lillebælt

Kirsten Grønbæk 
Direktør, Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft
Professor, overlæge, Hæmatologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)

Kjeld Schmiegelow
Forskningsleder, Nationalt Forskningscenter for børnekræft (CONTROL)
Professor, Børne- og Ungeklinikken, Rigshospitalet

Krister Wennerberg
Professor, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet

Lars Bo Svendsen
Professor, overlæge
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme og Københavns Universitet

Lene Hjerrild Iversen
Professor, overlæge
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Lise Bjerrum Thisted
Kræftrehabiliteringssygeplejerske
Enhed for Kræftrehabilitering, Rigshospitalet

Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, Kræftafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Martin Bøgsted
Professor
Bioinformatik og Statistik, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Mef Nilbert
Forskningschef, Kræftens Bekæmpelse

Michael Borre
Formand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)
Professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

Mogens Grønvold
Professor, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Morten Ladekarl
Professor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Ole Hilberg
Leder, Dansk Forskningscenter for Lungekræft
Professor, overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital

Peer Christiansen 
Leder, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
Professor, overlæge, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Pernille Tine Jensen
Professor, overlæge
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Peter Christensen
Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne
Professor, overlæge, Klinik for Bækkenbundslidelser, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Rene Laursen
Overlæge
Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Signe Borgquist
Lærestolsprofessor, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Susanne Oksbjerg Dalton
Forskningsleder, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)
Professor, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Søren R. Rafaelsen
Professor, overlæge, klinisk lektor
Radiologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Ulrik Lassen
Professor, klinikchef
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet