Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 110.000 kr., der også går til udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer.

Med udgangspunkt i multidiciplinært samarbejde indenfor Den Danske Brystkræftgruppe – DBCG blev der i 2019 afholdt seminar med national opbakning af brystkirurger, onkologer, patologer og mammaradiologer organiseret i DBCG's videnskabelige udvalg og bestyrelse. Formålet er at danne baggrund for at udarbejde nationale multidiciplinære kliniske retningslinjer for NACT (neoadjuverende kemoterapi) og formulere relevante videnskabelige problemstillinger, der kan udmøntes i kliniske trials. Programmet omfatter: 1) status og hidtidige erfaringer med NACT; 2) nye indikationer og ændringer i retningslinjer; 3) nye forskningsprojekter.

Tværfaglig organisation
Den Danske Brystkræftgruppe ‐ DBCG

Deltagende parter

  • Peer Christiansen, professor, dr. med., Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: peerchri@rm.dk

DBCG's bestyrelse og ordinære medlemmer af de videnskabelige udvalg. Nedenfor er nævnt de enkelte udvalg og formanden og den afdeling vedkommende er tilknyttet. En komplet medlemsliste for udvalgene kan ses på DBCG's hjemmeside: www.dbcg.dk

  • Bestyrelsen: Peer Christiansen, professor, dr.med., Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital
  • Medicinsk udvalg: Bent Ejlertsen, professor, ph.d., dr.med., Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Radioterapiudvalget: Birgitte Offersen, professor, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Radiologisk udvalg: Ilse Vejborg, screeningschef, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Patologiudvalget: Anne-Vibeke Lænkholm, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Slagelse
  • Genetisk Udvalg: Anne-Marie Gerdes, Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Kirurgisk Udvalg: Peer Christiansen, professor, dr.med., Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
Seminar om neoadjuverende kemoterapi (NACT), 4. - 5. november 2019