Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 190.000 kr.

Bestråling af ny eller tilbagevende kræft i områder, der tidligere er blevet bestrålet, har indtil for et årti siden kun været brugt sporadisk pga. risiko for svære bivirkninger. Genbestråling sker nu med stigende hyppighed, men kun baseret på data fra få case reports, små retrospektive serier eller personlig erfaring.

Dette initiativ vil opstarte et nationalt klinisk studie, til prospektiv registrering af patienter, der modtager genbestråling. De har til hensigt at indsamle kliniske og dosimetriske data med henblik på at opstille dosisgrænser for det raske væv tæt på kræftknuden. Målet er at sikre viden for sikker genbestråling med acceptable bivirkninger. Herved kan flere patienter tilbydes genbestråling med helbredende, livsforlængende eller smertelindrende sigte. Alle afdelinger i Danmark, der tilbyder stråleterapi, deltager i arbejdsgruppen.

Støtten fra DCCC går til at skrive den nationale, prospektive protokol, samt arbejdet omkring dosissummeringsarbejdet. Støtten går desuden til VIP løn til uddeling til nøglepersoner i projektet. F.eks. personer der opsætter Redcap databasen, laver retningslinjer og kvalitetssikring af dosissummering, datavalidering, protokolskrivningsansvarlig, mv.

Initiativet forventer at afholde to internatmøder for ca. 50 personer. Første internatmøde vil blive benyttet til at diskutere udformningen af studiet, mens andet internatmøde vil blive afholdt når inklusionen er påbegyndt med henblik på at tilrette studiet baseret på erfaringerne fra centrene.

Tværfaglig organisation
Genbestrålingsgruppen er også en del af ny arbejdsgruppe (WP4) under DCCC Stråleterapi.

Deltagende parter

Aalborg Universitetshospital

 • Weronika Maria Szejniuk (læge)
 • Hella Maria Brøgger Sand (fysiker)
 • Martin Skovmoes Nielsen (fysiker)

Aarhus Universitetshospital – Kræftafdelingen

 • Jesper Grau Eriksen (læge). Primær kontaktperson, e-mail: jesper@oncology.au.dk
 • Birgitte Off ersen (læge)
 • Hjørdis Hjalting Schmidt (læge)
 • Stine Overvad Fredslund (læge)
 • Elizaveta Tabaksblat (læge)
 • Slavka Lukacova (læge)
 • Lone Hoff mann (fysiker)
 • Jolanta Hansen (fysiker)
 • Mai-Britt Linaa (fysiker)
 • Tine Bisballe Nyeng (fysiker)
 • Esben Worm (fysiker)

Dansk Center For Partikelterapi

 • Camilla Jensenius Skovhus Kronborg (læge)
 • Hanna Rahbæk Mortensen (læge)
 • Kenneth Jensen (læge)
 • Morten Høyer (læge)
 • Heidi Rønde (fysiker)
 • Britta Singers Sørensen (biolog)

Vejle Sygehus

 • Torben Schjødt Hansen (læge)
 • Mikkel Drøgemüller Lund (fysiker)

Odense Universitetshospital

 • Tine Schytte (læge)
 • Lotte Holm Land (læge)
 • Morten Nielsen (fysiker)
 • Irene Hazell (fysiker)
 • Simon Long Krogh (datamatiker)

Næstved Sygehus

 • Kenneth Francis Hofland (læge)
 • Marco Bebec (læge)
 • Vladimira Horvat (læge)
 • Saskia Esser-Neumann (læge)
 • Laura Kaplan (fysiker)

Herlev Hospital

 • Gitte Persson (læge)
 • Filippa Sundbye (læge)
 • Mette van Overeem felter (læge)
 • Bodil Elisabeth Engelmann (læge)
 • Katarina Wiviann Ottosson (fysiker)
 • Laura Ann Rechner (fysiker)

Rigshospitalet

 • Mette Pøhl (læge)
 • Rebecca Tobin (fysiker)
 • Cecile Peucelle (fysiker)

University of Leeds

 • Ane Appelt (fysiker)